Bài tập kế toán tài chính tài chính 1 – Kế toán đồ gia dụng liệu, vẻ ngoài dụng cụ

Bao gồm các nghiệp vụ sở hữu và xuất kho vào kế toán đồ liệu, chính sách dụng cụ

*
Kế toán đồ liệu, điều khoản dụng cụ

Đề bài bác kế toán đồ gia dụng liệu, mức sử dụng dụng cụ

Kho có tài năng liệu vào thời điểm tháng 10/N như sau (1000 đ).

Bạn đang xem: Bài tập kế toán nguyên vật liệu có đáp an

1. Thu mua vật liệu chính nhập kho ,chưa trả tiền cho doanh nghiệp X.

Giá thiết lập ghi trên hóa đối kháng (cả thuế GTGT 10%) là 440.000. Ngân sách chi tiêu thu mua đơn vị chức năng đã thanh toán bằng tiền gửi bank : 4.200 (cả thuế GTGT 5%).

2. Mua nguyên vật liệu của khách hàng K

Trị giá giao dịch (cả thuế GTGT 10%) : 363.000 Hàng vẫn kiểm nhấn , nhập kho đủ.

3. Phế liệu tịch thu từ thanh lý TSCĐ nhập kho : 5000.4. Xuất kho một số thành phẩm để đổi lấy khí cụ với doanh nghiệp Y

Trị giá dàn xếp (cả thuế GTGT 10%) 66.000. Biết giá bán vốn kết quả xuất kho 45.000. Thành phẩm đã chuyển giao , hình thức đã kiểm nhận , nhập kho đủ.

5. Cần sử dụng tiền phương diện mua một trong những vật liệu phụ của khách hàng Z

Tổng giá giao dịch (cả thuế GTGT 10%) là 55.000.

6. Trả toàn thể tiền mua vật liệu ở nhiệm vụ 1 bởi tiền giữ hộ ngân hàng sau khi trừ tách khấu giao dịch thanh toán được hưởng trọn 1%.7. Xuất kho vật liệu phụ nhát phẩm hóa học trả lại cho doanh nghiệp K

Theo trị giá giao dịch thanh toán 77.000. (trong đó gồm cả thuế GTGT 7.000). Doanh nghiệp K gật đầu đồng ý trừ vào số tiền mặt hàng còn nợ.

8. Xuất tiền mặt tạm ứng đến cán bộ đi thu mua nguyên vật liệu : 3.000.

Yêu cầu:

1. Định khoản những nghiệp vụ nói bên trên .2. Hãy định khoản những nghiệp vụ nói trên trong ngôi trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức trực tiếp .

Giải bài bác tập:

1. Định khoản những nghiệp vụ nêu trên.1a)

Nợ TK 152 ( VLC) : 400.000Nợ TK 133 ( 1331) : 40.000– có TK 331 ( X) : 440.000

1b)

Nợ TK 152 ( VLC) : 4.000Nợ TK 133 ( 1331) : 2.000– có TK 112 : 4.200

2.)

Nợ TK 152 ( VLP ) : 330.000Nợ TK 133 ( 1331 ) : 33.000Có TK 331 (X): 363.000

3.)

Nợ TK 152 ( PL) : 5.000– bao gồm TK 711: 5.000

4a)

Nợ TK 632 : 45.000– bao gồm TK 155: 45.000

4b)

Nợ TK 131 (Y) : 66.000– tất cả TK 511: 60.000– có TK 3331( 33311): 6.000

4c)

Nợ TK 153 ( 1531): 60.000Nợ TK 133 ( 1331): 6.000– gồm TK 131 (Y) : 66.000

5a)

Nợ TK 152 ( VLP): 50.000Nợ TK 133 ( 1331): 5.000– tất cả TK 331 (Z) : 55.000

5b)

Nợ TK 331 ( Z) : 55.000– có TK 111: 55.000

6)

Nợ TK 331 (X) : 440.000– có TK 515 : 4.400– gồm TK 112 : 435.600

7)

Nợ TK 331 (K) : 77.000– bao gồm TK 133(1331): 7.000– tất cả TK 152 (VLP): 70.000

8)

Nợ TK 141 : 3.000– gồm TK 111 : 3.000

2. Định khoản những nghiệp vụ bài tập kế toán tài chính tài chủ yếu 1 – Kế toán vật dụng liệu, công cụ dụng cụ trong trường hợp dn tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .1a)

Nợ TK 152 ( VLC) : 440.000– tất cả TK 331(X): 440.000

menu trang chủ Đào tạo thành kế toán Tin học công sở kế toán thuế kiến thức và kỹ năng thư viện
*

*

*

Để giúp chúng ta làm quen cùng thực hành giỏi hơn, kế toán tài chính vatlieudep.com xin nhờ cất hộ đến một số trong những bài tập kế toán tài chính tổng thích hợp theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC nhằm mục đích giúp chúng ta ôn tập lại con kiến thức. Hãy cùng tham khảo các bài xích tập cùng lời giải sau đây để nắm rõ hơn về kế toán tổng phù hợp nhé.


1. Bài tập kế toán tổng phù hợp theo Thông tứ 200 – bài bác số 1

1.1. Đề bài

Đề bài

Tại doanh nghiệp sản xuất quà tặng ngay doanh nghiệp Ý Tưởng xoàn có những số liệu liên quan đến cung cấp được kế toán ghi nhận như sau:

Số dư thời điểm đầu kỳ của TK 154 : 10.000.000đ

Trong kỳ, trên DN, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.Mua nguyên liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa tồn tại thuế GTGT 10% là 300.000.000đ. Ngân sách vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ.

2.Xuất kho NVL thực hiện cho phần tử trực tiếp thêm vào là 150.000.000đ, bộ phận phục vụ sản xuất là 20.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 5.000.000đ, phần tử quản lý doanh nghiệp là 3.000.000đ.

3.Tính lương cần trả mang đến công nhân thẳng sản xuất thành phầm là 80.000.000đ, nhân viên làm chủ phân xưởng là 10.000.000đ, cỗ phận bán sản phẩm là 20.000.000đ, bộ phận quản lý dn là 30.000.000đ.

4.Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.

5.Xuất kho chế độ dụng cụ áp dụng cho phần tử sản xuất là 1.700.000đ, phần tử quản lý dn là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ.

6.Nhận được hóa 1-1 tiền điện, chi phí nước tạo nên ở phần tử sản xuất là 5.000.000đ, thành phần quản lý dn là 1.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ, giao dịch hết bởi tiền mặt.

7.Trong kỳ bộ phận sản xuất chấm dứt nhập kho 10.000 thành phầm A. Giá chỉ trị sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ là 2.400.000đ.

8.Xuất kho 800 thành phầm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá cả 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, người tiêu dùng chưa thanh toán.

Xem thêm: 99+ Mẫu Gạch Lát Nền Vân Gỗ Lát Nền, Ốp Tường Đẹp, Giá Rẻ Nhất 2024

9.Nhận được Giấy báo có của ngân hàng do quý khách thanh toán lô sản phẩm ở nhiệm vụ 8.

10.Xuất kho 100 thành phầm gửi đi bán, giá cả gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ.

Yêu cầu

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1.2. Lời giải

1/ Mua vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa xuất hiện thuế GTGT 10% là 300.000.000đ

Nợ TK 152: 300.000.000

Chi mức giá vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao hàm thuế GTGT 10% là 5.500.000đ

Nợ TK 152: 5.000.000

2/ Xuất kho NVL sử dụng cho phần tử trực tiếp phân phối là 150.000.000đ, phần tử phục vụ cấp dưỡng là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý dn là 3.000.000đ

gồm TK 152: 178.000.000

3/ Tính lương cần trả cho công nhân trực tiếp sản xuất thành phầm là 80.000.000đ, nhân viên làm chủ phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán sản phẩm là 20.000.000đ, thành phần quản lý dn là 30.000.000đ

4/ Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo phần trăm quy định

tất cả TK 3382: 140.000.000 * 2% = 2.800.000 tất cả TK 3383: 140.000.000 * 25,5% = 35.700.000 bao gồm TK 3384: 140.000.000 * 4,5% = 6.300.000 bao gồm TK 3386: 140.000.000 * 2% = 2.800.000

5/ Xuất kho quy định dụng cụ áp dụng cho thành phần sản xuất là 1.700.000đ, thành phần quản lý dn là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ

6/ cảm nhận hóa đối kháng tiền điện, tiền nước thanh toán hết bằng tiền mặt

7/ trong kỳ phần tử sản xuất xong nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị thành phầm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ

--> Tổng ngân sách sản phẩm trả thành: 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 = 295.450.000

--> chi phí đơn vị một mặt hàng hoàn thành: 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545

Nhập kho thành phầm hoàn thành:

8/ Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu hao trực tiếp, đơn giá cả 50.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, quý khách hàng chưa thanh toán

Doanh thu:

tất cả TK 5111: 800 * 50.000 = 40.000.000

Giá vốn:

9/ nhận ra Giấy báo gồm của bank do quý khách thanh toán lô sản phẩm ở nghiệp vụ 8

10/ Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá cả gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ

2. Bài bác tập kế toán tổng đúng theo theo Thông tư 200 – bài xích số 2

2.1. Đề bài

Tại 1 DN thương mại dịch vụ trong kỳ tài năng liệu tương quan đến những nghiệp vụ tài chính phát sinh được kế toán tài chính ghi thừa nhận như sau:

1.Rút tiền gửi bank về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ.

2.Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, không thanh toán cho tất cả những người bán.

3.Xuất sản phẩm A để bán cho khách mặt hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn thời điểm đầu kỳ là 2 ngàn sp, tổng trị giá 280.000.000đ. Dn tính giá bán xuất kho theo phương thức nhập trước xuất trước. Chi tiêu vận giao hàng tiêu thụ giao dịch bằng tiền phương diện 4.000.000đ.

4.Ngân mặt hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản giao dịch ở nhiệm vụ 2, số còn lại thanh toán giao dịch bằng tiền mặt.

5.Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%.

6.Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000đ, phần tử quản lý dn 8.000.000đ.

7.Khách sản phẩm M giao dịch tiền hàng bởi chuyển khoản.

8.Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên cấp dưới 18.000.000đ, khấu hao TSCĐ 12.000.000đ, chi phí điện, điện thoại cảm ứng phải trả bao hàm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ. đưa ra tiền mặt thiết lập văn chống phẩm là 12.100.000đ, trong các số đó thuế GTGT 10%.

9.Chi phí làm chủ DN phát sinh bao gồm: tiền lương nhân viên cấp dưới 15.000.000đ, khấu hao TSCĐ 8.000.000đ, chi phí điện, smartphone phải trả bao hàm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ. đưa ra tiền mặt thiết lập văn phòng phẩm bao gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ.

10.Kết chuyển các khoản nhằm xác định kết quả kinh doanh.

2.2. Lời giải

1/ Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ

2/ Nhập kho 4.000 thành phầm A, giá thiết lập 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, không thanh toán cho tất cả những người bán

3/ Xuất mặt hàng A để bán cho khách hàng M với con số 4.200 sp, giá thành 210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, con số hàng A tồn thời điểm đầu kỳ là 2000 sp, tổng trị giá chỉ 280.000.000đ. Doanh nghiệp tính giá bán xuất kho theo phương thức nhập trước xuất trước

Doanh thu:

tất cả TK 5111: 4.200 * 210.000 = 882.000.000

Giá vốn:

Chi tổn phí vận ship hàng tiêu thụ thanh toán bằng tiền phương diện 4.000.000đ:

4/ bank báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán giao dịch ở nhiệm vụ 2, số còn lại thanh toán bằng chi phí mặt

5/ Xuất kho 1000 sp A gởi đi bán, giá thành 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%

6/ Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán sản phẩm 12.000.000đ, phần tử quản lý dn 8.000.000đ

7/ khách hàng M giao dịch thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản

8/ chi phí bán hàng phát sinh bao hàm tiền lương nhân viên 18.000.000đ

Khấu hao TSCĐ 12.000.000đ:

Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ:

Chi chi phí mặt tải văn chống phẩm là 12.100.000, trong các số ấy thuế GTGT 10%:

9/ chi phí làm chủ DN phạt sinh gồm những: tiền lương nhân viên 15.000.000đ

Khấu hao TSCĐ 8.000.000đ:

Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ:

Chi tiền mặt cài văn chống phẩm tất cả cả thuế 10% là 4.620.000đ:

10/ Kết chuyển các khoản nhằm xác định hiệu quả kinh doanh

10-1/ Kết chuyển doanh thu:

10-2/ Kết chuyển chi phí:

10-3/ xác định lợi nhuận

Doanh nghiệp lãi: 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000

10-4/ xác minh thuế TNDN đề nghị nộp

tất cả TK 3334: 32.360.000

10-5/ Kết gửi lãi

kế toán vatlieudep.com cùng chúng ta tiến gần hơn tới thành công trong sự nghiệp kế toán

Trên đó là một số bài xích tập kế toán tài chính tổng đúng theo theo Thông bốn 200 để các bạn ôn tập cùng tổng đúng theo kiến thức.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ huấn luyện khóa học tập kế toán, thuế trên trung tâm kế toán vatlieudep.com như:

*

TÌM HIỂU NGAY:TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN UY TÍN TẠI TPHCM

VÌ SAO NÊN CHỌN KẾ TOÁN vatlieudep.com

Được kế thừa các khóa học tập ngoại tuyến, khóa đào tạo và huấn luyện kế toán online trên TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ vatlieudep.com VIETNAM tất cả những ưu thế sau:

– chất lượng bài giảng: Được biên soạn kỹ lưỡng do đội ngũ giảng viên chất lượng, có kinh nghiệm làm kế toán tài chính trưởng bên trên 10 năm kinh nghiêm và chuyển động trong nhiều quy mô doanh nghiệp lớn nhỏ. Các bài giảng online được biên soạn rất thực tế, bài bác bản, dễ dàng nắm bắt giúp học viên đạt kết quả cao sau khoá học không hề thua kém gì khoá học thực tế tại trung tâm

_ Ngoài các bài giảng thực tế, khoá học còn đem lại cho tất cả những người học nhiều thông tin và kiến thức về những thay đổi, update mới duy nhất trong thông tư, nghị định. ở kề bên đó, học tập viên sẽ có cơ hội được học nhiều nội dung đa dạng chủng loại về các nghiệp vụ kế toán chăm sâu, bao gồm nguyên lý kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán tài chính thực hành, kế toán thuế, cách thức xử lý nghiệp vụ, hạch toán, lập báo thuế, lập report tài chính, tin học kế toán, phương pháp sử dụng phần mềm kế toán như Misa, Excel. Học nhiệm vụ xuất nhập vào online

– giảng viên khoá học: các khoá học tập kế toán online tại kế toán tài chính vatlieudep.com đa số là do các giảng viên có nhiều năm tởm nghiệm, trình độ chuyên môn cao, sức nóng huyết.

Quan vị trí đặt cao quality khóa học tập lên mặt hàng đầu, kết phù hợp với sự nhiệt tình, phương pháp giảng đâu chắc hẳn đấy đã hỗ trợ vatlieudep.com giành được sự phản bội hồi tốt nhất có thể từ những học viên.

– Đào tạo nên đến khi thành thạo, cung ứng trọn đời sau khóa học, mọi sự việc nghiệp vụ, những khó khăn trong công việc của học viên sẽ được đội ngũ giáo viên tại Trung trọng tâm giải đáp, cung cấp trong và sau khóa học.

– Được chia sẻ nhiều chủng loại biểu, phần mềm kế toán. Đặc biệt những học viên khiđăng ký khóa học online kế toán tổng hợpdành cho tất cả những người mới bắt đầu học viên sẽ được tặng khoá nguyên tắc kế toán cùng được tặng kèm phần mềm Misa bạn dạng quyền đầy đủ 13 phân hệ với mức giá trị bên trên 10 triệu đồng.

*

*

*

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ DỊCH VỤ vatlieudep.com VIETNAM

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1 :

(Ngay bửa tư Nguyễn Bỉnh Khiêm với Nguyễn Đình Chiểu, đối lập với Đài ngôn ngữ nhân dân tp.hồ chí minh VOH)

Mobile phone:0909027266/ 0904100123

Cơ sở 2 :

Mobile phone:0931444876

TẠI TP HÀ NỘI

Cơ sở 1:

Cơ sở 2: