Nghiên cứu chất siêu dẫn mới vận động ở nhiệt độ phòng khiến nhiều chuyên gia hoài nghi vậy liệu này còn có thật hay không, làm cho dấy lên cơn bão mô rộp trên khắp cầm cố giới.

Bạn đang xem: Các vật liệu siêu dẫn


RQr4UQ1d
Gw" alt="*">