*

vật liệu nào sau đây không đề nghị là vật tư cách điện cần sử dụng trong mạng điện ? A. ống luồn dây dẫn B. ống sứ C. Than chì D. ống quấn kẽm bờn trong lút biện pháp điện


*

Vật dụng như thế nào thuộc nhóm vật tư cách điện.A.Đế bàn là điện, lõi dây dẫn điện, dây tóc láng đèn, vỏ hộp số quạt.B.Dây tóc láng đèn, vỏ dây điện, đế bàn là, lõi dây dẫn điện
C.Hộp số quạt, vỏ dây điện, nắp cầu chì, trục thủy tinh.D.Dây tóc nhẵn đèn,bóng thủy tinh, thủy tinh đen, lõi dây dẫn điện, vỏ hộp số quạt.Mỗi quạt điện của lớp học có hiệu suất 80 W, bóng đèn có công suất 30 W. Hàng ngày học...

Bạn đang xem: Đâu là vật liệu cách điện


Vật dụng nào thuộc nhóm vật liệu cách điện.

A.

Đế bàn là điện, lõi dây dẫn điện, dây tóc nhẵn đèn, hộp số quạt.

B.

Dây tóc láng đèn, vỏ dây điện, đế bàn là, lõi dây dẫn điện

C.

Hộp số quạt, vỏ dây điện, nắp cầu chì, trục thủy tinh.

D.

Dây tóc láng đèn,bóng thủy tinh, thủy tinh trong đen, lõi dây dẫn điện, hộp số quạt.

Mỗi quạt điện của lớp học có năng suất 80 W, đèn điện có năng suất 30 W. Hàng ngày học áp dụng quạt mức độ vừa phải 2 giờ, đèn điện 3 giờ. Hãy tính điện năng tiêu tốn trong một mon ( 26 ngày do trừ ngày nhà nhật ) cho một phòng học cần sử dụng 4 quạt điện cùng 4 bóng đèn như trên.

A.

26 KWh

B.

2600 Wh

C.

1 KWh

D.

15 KWh

Trước khi thay thế sửa chữa điện cần phải.

A.

Rút nắp cầu chì

B.

Cả 3 ý trên

C.

Rút phích cắn điện

D.

Cắt ước dao cùng aptomat tổng

Người ta xếp đèn sợi đốt thuộc các nhóm nào trong số nhóm sau đây.

A.

Đồ sử dụng điện - cơ

B.

Cả A với B

C.

Đồ sử dụng điện - nhiệt

D.

Đồ dùng điện - quang.


#Công nghệ lớp 8
1
*

LN
Linh Nguyễn
31 mon 3 2022

Vật dụng như thế nào thuộc nhóm vật tư cách điện.

A.

Xem thêm: Những tác dụng của quần lót vật lý trị liệu có tác dụng gì ?

Đế bàn là điện, lõi dây dẫn điện, dây tóc láng đèn, vỏ hộp số quạt.

B.

Dây tóc trơn đèn, vỏ dây điện, đế bàn là, lõi dây dẫn điện

C.

Hộp số quạt, vỏ dây điện, nắp ước chì, trục thủy tinh.

D.

Dây tóc trơn đèn,bóng thủy tinh, chất thủy tinh đen, lõi dây dẫn điện, hộp số quạt.

Mỗi quạt năng lượng điện của lớp học có hiệu suất 80 W, đèn điện có hiệu suất 30 W. Hằng ngày học sử dụng quạt vừa phải 2 giờ, bóng đèn 3 giờ. Hãy tính điện năng tiêu thụ trong một mon ( 26 ngày do trừ ngày nhà nhật ) cho 1 phòng học sử dụng 4 quạt điện và 4 đèn điện như trên.

A.

26 KWh

B.

2600 Wh

C.

1 KWh

D.

15 KWh

Trước khi sửa chữa thay thế điện yêu cầu phải.

A.

Rút nắp ước chì

B.

Cả 3 ý trên

C.

Rút phích gặm điện

D.

Cắt mong dao với aptomat tổng

Người ta xếp đèn sợi đốt thuộc những nhóm nào trong các nhóm sau đây.

A.

Đồ cần sử dụng điện - cơ

B.

Cả A với B

C.

Đồ sử dụng điện - nhiệt

D.

Đồ cần sử dụng điện - quang.


Đúng(1)
TS
trien-sama
6 tháng 8 2021
Vật dụng nào thuộc nhóm vật liệu cách điện*Dây tóc trơn đèn,bóng thuỷ tinh , thuỷ tinh đen, lõi dây dẫn điện,hộp số quạt
Hộp số quạt ,vỏ dây năng lượng điện , nắp mong chì ,trục thủy tinh
Dây tóc bóng đèn , vỏ dây năng lượng điện ,Đế bàn là điện, lõi dây dẫn điện
Đế bàn là năng lượng điện , lõi dây dẫn điện , dây tóc đèn điện ,hộp số...
Đọc tiếp

Vật dụng như thế nào thuộc nhóm vật liệu cách điện*

Dây tóc trơn đèn,bóng thuỷ tinh , thuỷ tinh đen, lõi dây dẫn điện,hộp số quạt

Hộp số quạt ,vỏ dây điện , nắp mong chì ,trục thủy tinh

Dây tóc đèn điện , vỏ dây điện ,Đế bàn là điện, lõi dây dẫn điện

Đế bàn là điện , lõi dây dẫn năng lượng điện , dây tóc bóng đèn ,hộp số quạt


#Công nghệ lớp 8
3
*

MN
Minh Nhân
6 tháng 8 2021

Hộp số quạt ,vỏ dây năng lượng điện , nắp mong chì ,trục thủy tinh


Đúng(2)
HP
Huy Phạm
6 tháng 8 2021

Dòng 1


Đúng(1)
VQ
vũ quang
27 tháng 2 2022
Câu 4: Trong dòng cầu chì, phần tử nào là đồ dẫn điện?
A.Dây chì, vỏ sứ. B. Dây chì, hai lá đồng.C. Dây chì, vỏ sứ, nhì lá đồng. D. Vỏ sứ, nhị lá...
Đọc tiếp

Câu 4: Trong loại cầu chì, thành phần nào là đồ dùng dẫn điện?

A.Dây chì, vỏ sứ. B. Dây chì, nhì lá đồng.

C. Dây chì, vỏ sứ, nhị lá đồng. D. Vỏ sứ, nhì lá đồng.


#Vật lý lớp 7
3
PT
phung tuan anh phung tuan anh
27 tháng 2 2022

B


Đúng(1)
O