"desktop":"unique_in":<>,"is_horizontal_lv1":0,"is_horizontal_lv2":1,"is_horizontal_lv3":0,"is_horizontal_lv4":0,"column_lv1":1,"column_lv2":4,"column_lv3":1,"column_lv4":1,"position_lv2":"right","position_lv3":"","position_lv4":"","turn_on_arrow_1":0,"open_hover":1,"icon_open_horizontal":"fa fa-caret-left","icon_close_horizontal":"fa fa-caret-right","icon_open":"far fa-chevron-right","icon_close":"far fa-chevron-left","device_off_open_hover":0,"device_allow_event_toggle":0,"open_to_level":0,"style_lv2_box":"width":"270%","style_lv3_box":"width":"","style_lv4_box":"width":"","style_custom":<>

Bạn đang xem: Gạch ốp tường unimax

"desktop":"unique_in":<>,"is_horizontal_lv1":0,"is_horizontal_lv2":0,"is_horizontal_lv3":0,"is_horizontal_lv4":0,"column_lv1":1,"column_lv2":1,"column_lv3":1,"column_lv4":1,"position_lv2":"","position_lv3":"","position_lv4":"","turn_on_arrow_1":0,"open_hover":0,"icon_open_horizontal":"fa fa-caret-left","icon_close_horizontal":"fa fa-caret-right","icon_open":"fa fa-caret-down","icon_close":"fa fa-caret-up","device_off_open_hover":"1024px","device_allow_event_toggle":0,"open_to_level":0,"style_lv2_box":"width":"","style_lv3_box":"width":"","style_lv4_box":"width":"","style_custom":<>
ĐỊA CHỈSố 2 QL51, Kp. Long khánh1, phường Tam Phước , TP. Biên Hoà , thức giấc Đồng Nai( gần khám đa khoa Phổi Đồng Nai )
"desktop":"unique_in":<>,"is_horizontal_lv1":0,"is_horizontal_lv2":0,"is_horizontal_lv3":0,"is_horizontal_lv4":0,"column_lv1":1,"column_lv2":1,"column_lv3":1,"column_lv4":1,"position_lv2":"","position_lv3":"","position_lv4":"","turn_on_arrow_1":0,"open_hover":0,"icon_open_horizontal":"fa fa-caret-left","icon_close_horizontal":"fa fa-caret-right","icon_open":"","icon_close":"","device_off_open_hover":0,"device_allow_event_toggle":0,"open_to_level":0,"style_lv2_box":"width":"","style_lv3_box":"width":"","style_lv4_box":"width":"","style_custom":<>
"desktop":"unique_in":<>,"is_horizontal_lv1":0,"is_horizontal_lv2":0,"is_horizontal_lv3":0,"is_horizontal_lv4":0,"column_lv1":1,"column_lv2":1,"column_lv3":1,"column_lv4":1,"position_lv2":"","position_lv3":"","position_lv4":"","turn_on_arrow_1":0,"open_hover":0,"icon_open_horizontal":"fa fa-caret-left","icon_close_horizontal":"fa fa-caret-right","icon_open":"fa fa-caret-down","icon_close":"fa fa-caret-up","device_off_open_hover":"1024px","device_allow_event_toggle":0,"open_to_level":0,"style_lv2_box":"width":"","style_lv3_box":"width":"","style_lv4_box":"width":"","style_custom":<>,"640px":"style_lv2_box":<>,"style_lv3_box":<>,"style_lv4_box":<>,"style_custom":<>
*
0975218050
{"default_contact":"Liên hệ","default_notification":"Thông báo","default_redirect_click":"Nhấn vào chỗ này nếu ngóng quá lâu.","default_fullname":"Họ cùng tên","default_email":"Email","default_address":"Địa chỉ","default_phone":"Điện thoại","default_send":"Gởi đi","default_reset":"Làm lại","default_select_all":"Chọn tất cả","default_captcha":"Mã bảo vệ","default_input_captcha":"Nhập vào mã bảo vệ","default_contact_send_success":"Bạn sẽ gởi contact thành công","default_contact_send_false":"Bạn vẫn gởi contact thất bại","default_back_page_home":"Quay về trang chủ","product_sort_name_asc":"Sắp xếp theo tên (A-Z)","product_sort_name_desc":"Sắp xếp theo thương hiệu (Z-A)","product_sort_price_asc":"Sắp xếp theo giá chỉ (Nhỏ -> Lớn)","product_sort_price_desc":"Sắp xếp theo giá (Lớn -> Nhỏ)","product_sort_price_sale_asc":"Sắp xếp theo tặng (Không -> Có)","product_sort_price_sale_desc":"Sắp xếp theo khuyến mãi (Có -> không)","key_option_product_discount":"Sản phẩm khuyến mãi","key_option_product_new":"Sản phẩm mới","key_option_product_special":"Sản phẩm để biệt","key_option_product_hot":"Sản phẩm Hot","key_option_news_new":"Tin mới","key_option_news_highlight":"Tin nổi bật","key_option_news_special":"Tin đặc biệt","key_option_news_hot":"Tin hot","key_option_classified_news_highlight":"Tin rao nổi bật","default_newsletter_thanks":"Cảm ơn chúng ta đã đk trên khối hệ thống của chúng tôi","error_email_exists":"Email sẽ tồn tại trong hệ thống","error_email_not_exists":"Email ko tồn trên trong hệ thống","error_email_invalid":"Địa chỉ email phải đúng cú pháp, ví dụ: info
tenmien.vn!","member_change_info_success":"Thông tin chuyển đổi thành công.","member_change_info_fail":"Thay đổi tin tức thất bại.","member_change_password_success":"Mật khẩu biến hóa thành công","member_change_password_fail":"Mật khẩu đổi khác thất bại","member_login_success":"Bạn đang đăng nhập thành công","member_register_success":"Đăng ký tài khoản thành công","member_register_fail":"Đăng ký tài khoản thất bại","member_send_password_new_mail_success":"Mật khẩu mới đã nhờ cất hộ về email đăng ký!","member_send_password_new_fail":"Lấy lại mật khẩu thất bại","error_account_not_found":"Không tìm thấy tài khoản trong hệ thống.","error_limit_login":"Bạn đang nhập sai vượt quá số lần quy định. Phấn kích đăng nhập lại sau:","error_username_required":"Bạn sung sướng nhập tên truy tìm cập","error_username_not_exists":"Tên truy cập không tồn tại.","error_username_space":"Tên truy cập không được chứa khoảng chừng trắng","error_username_exists":"Tên truy cập đã tồn tại","error_account_block":"Tài khoản đã biết thành khóa","error_password_not_exists":"Mật khẩu bạn nhập không bao gồm xác.","error_password_required":"Bạn vui mừng nhập mật khẩu","error_password_not_regex":"Mật khẩu đề xuất chứa ít nhất 6 ký tự. Bao hàm chữ in hoa, chữ thường cùng số.","error_password_old_required":"Nhập vào mật khẩu bây giờ của bạn","error_password_old_invalid":"Mật khẩu cũ không đúng","error_password_confirm_invalid":"Mật khẩu đề xuất chứa ít nhất 6 ký kết tự. Bao gồm chữ in hoa, chữ thường cùng số.","error_register_is_login":"Bạn vẫn đăng nhập vào hệ thống. Sung sướng đăng xuất để tiến hành tính năng này","page_login":"Đăng nhập","error_fullname_required":"Bạn vui mừng nhập bọn họ tên","error_fullname_max_length":"Họ tên không vượt vượt 55 ký kết tự","error_address_max_length":"Địa chỉ không vượt quá 150 ký tự","error_email_required":"Bạn vui mắt nhập email","error_content_required":"Bạn vui lòng nhập nội dung","error_content_max_length":"Nội dung gửi không được vượt quá 5000 ký tự","error_phone_required":"Bạn phấn kích nhập số năng lượng điện thoại","error_phone_syntax":"Số điện thoại thông minh phải đầy đủ 8 số hoặc phệ hơn, ví dụ: 19009477, 0967897890, 0286253737, ...","error_phone_exists":"Số điện thoại thông minh đã vĩnh cửu trong hệ thống","error_captcha_required":"Bạn vui miệng nhập mã bảo vệ","error_captcha_invalid":"Mã đảm bảo không đúng","error_token_csrf_invalid":"Token chưa phù hợp lệ","time_invalid":"Thời gian chưa hợp lệ","forms_required":"Trường này là bắt buộc","forms_send_success":"Bạn đang gửi tin tức đăng ký kết thành công","forms_send_false":"Bạn sẽ gửi tin tức đăng ký thất bại","forms_undefined":"Không xác định được biểu mẫu","authentication_otp":"Xác thực OTP","authentication_otp_note":"Vui lòng kiểm tra điện thoại để mang mã Xác thực.","error_limit_send_authentication_phone":"Quý khách đã chiếm hữu đến giới hạn xác thực số năng lượng điện thoại.","error_time_resend_authentication_phone":"Chưa đến thời gian gửi lại.","send_code_otp_success":"Gửi mã OTP thành công","send_code_otp_error":"Gửi mã OTP thất bại","authentication_phone":"Xác thực số năng lượng điện thoại","authentication_enter_code":"Nhập mã xác thực","authentication":"Xác thực","authentication_phone_re_send":"Gửi lại","authentication_phone_success":"Xác thực smartphone thành công","verify_success":"Xác minh thành công","titile_authentication_phone_success":"Xác thực thành công","authentication_phone_error":"Xác thực điện thoại thất bại","warning_custom_no_authentication_phone":"Quý khách hàng chưa tuyệt đối số điện thoại","warning_phone_number_you_have_verified":"Số năng lượng điện thoại của công ty đã xác minh","error_customer_access_page_here":"Quý khách không được truy cập trang này","skip_authenction":"Bỏ qua xác thực","error_enter_phone_invalid":"Khách hàng vui mừng nhập số smartphone hợp lệ","error_info_invalid":"Thông tin không hợp lệ","error_code_verify_required":"Vui lòng nhập mã chuẩn xác OTP","save_info_failed":"Lưu thông tin thất bại","save_info_success":"Lưu tin tức thành công","news":"Tin Tức","mail_welcome":"Xin chào: Anh/Chị","best_regards":"Trân trọng","admin_website":"Ban cai quản trị","lost_password_subject":"Yêu ước mật khẩu mới cho tài khoản!","lost_password_info":"Chúng tôi vừa nhận thấy yêu cầu phục sinh mật khẩu trường đoản cú phía bạn. Vui vẻ nhấn vào","lost_password_link":"đường dẫn","lost_password_active":"sau nhằm kích hoạt mật khẩu mới.","news_password":"Mật khẩu mới:","account":"Tài khoản:","lost_password_contact":"Nếu Anh/chị có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên hệ với chúng tôi qua mail","onepay_cart":"Hệ thống sẽ chuyển hẳn sang cổng thanh toán giao dịch One
Pay.vn","product_payment_onepay":"Thanh toán One
Pay","product_payment_onepay_atm":"One
Pay cổng nội địa","product_payment_onepay_int":"One
Pay cổng quốc tế","napas_cart":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán Napas","product_payment_napas":"Thanh toán Na
Pas","product_payment_napas_atm":"Thanh toán Na
Pas nội địa","product_payment_napas_int":"Thanh toán Na
Pas quốc tế","product_payment_sacombank":"Thanh toán qua Sacombank","paypal_cart":"Hệ thống sẽ chuyển hẳn qua cổng giao dịch thanh toán Paypal.com","product_payment_paypal":"Thanh toán Pay
Pal","error_money_limit":"Số tiền lớn hơn mức chất nhận được của Paypal vui vẻ chọn phương thức giao dịch thanh toán khác","cart_paypal_express":"Hệ thống sẽ chuyển hẳn qua cổng giao dịch Paypal Express","vnpay_cart":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng giao dịch thanh toán Vnpayment.vn","product_payment_vnpay":"Thanh toán VNPAY","zalopay_cart":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng thanh toán Zalo
Pay","product_payment_zalopay":"Thanh toán Zalo
Pay","product_payment_zalopay_app":"Thanh toán qua ví Zalo
Pay","product_payment_zalopay_atm":"Thanh toán Zalo
Pay cổng ATM","product_payment_zalopay_int":"Thanh toán Zalo

Xem thêm: Vật Liệu Ốp Tường Giả Gỗ Ốp Tường Cao Cấp Chuẩn Chi Tiết, Tấm Nhựa Ốp Tường, Update Giá 2024

Pay cổng Visa/Master
Card","error_zalopay_create_url_fail":"Tạo giao dịch thanh toán qua Zalo
Pay thất bại. Vui tươi kiểm tra lại thông tin đơn hàng khi thanh toán.","zalopay_create_url_error":"Zalo
Pay tạo đơn hàng thất bại.","error_zalopay_payment_int":"Số tiền tối thiểu thanh toán qua cổng Zalo
Pay là 10.000đ","product_payment_momo":"Thanh toán qua ví Mo
Mo","momo_cart":"Hệ thống sẽ chuyển hẳn qua cổng thanh toán giao dịch Mo
Mo","error_momo_create_url_fail":"Tạo thanh toán qua Mo
Mo thất bại. Vui lòng kiểm tra lại thông tin giao dịch khi thanh toán.","momo_create_url_error":"Mo
Mo tạo giao dịch thất bại.","error_momo_payment":"Số tiền tối thiểu giao dịch thanh toán qua cổng Mo
Mo là 1000đ","addon_video_relate":"Video liên quan","addon_video_empty":"Không có đoạn clip thuộc chủ đề này","addon_video_error_notfound":"Không search thấy video trên hệ thống","cart_empty":"Bạn chưa lựa chọn món hàng nào.","cart_payment":"Thanh Toán","cart_payment_method_online":"Thanh toán trực tuyến","cart_order_now":"Đặt hàng nhanh","error_update_cart_fail":"Cập nhật giỏ hàng thất bại","error_update_cart_success":"Cập nhật giỏ hàng thành công","cart_add_success":"Thêm vào giỏ hàng thành công","cart_add_fail":"Thêm vào giỏ sản phẩm thất bại","cart_add_fail_quantity":"Số số lượng sản phẩm mua thừa quá con số có","error_login_add_cart":"Quý khách vui mừng đăng nhập để đặt hàng","confirm_delete_cart":"Bạn chắc chắn là muốn xóa sản phẩm này khỏi giỏ hàng","cart_delete_success":"Xóa giỏ sản phẩm thành công","cart_delete_fail":"Xóa giỏ mặt hàng thất bại","cart_nganluong":"Hệ thống sẽ chuyển qua cổng thanh toán giao dịch Ngan
Luong.vn","cart_baokim":"Hệ thống sẽ chuyển sang cổng giao dịch Bao
Kim.vn","cart_order_success":"Thông tin đặt hàng thành công","cart_order_thank":"Xin cảm ơn người sử dụng đã mua hàng trên khối hệ thống của bọn chúng tôi.","cart_order_success_thank_customer":"Đặt sản phẩm thành công, xin cảm ơn quý khách hàng đã đặt hàng trên hệ thống của chúng tôi.","cart_note":"Ghi chú","cart_total_price":"Tổng tiền","cart_order_info":"Thông tin solo hàng","cart_price_detail":"Chi tiết giá","cart_order_button":"Sửa","cart_payment_transportation":"Phương thức vận chuyển","form_of_delivery":"Hình thức giao hàng","cart_payment_transport_to":"Vận gửi đến","cart_payment_select_provinces":"--- chọn tỉnh/thành ---","cart_payment_select_district":"--- chọn quận/huyện ---","cart_payment_select_ward":"--- chọn phường/xã ---","cart_payment_select_shipping_method":"Chọn hãng/phương thức giao hàng","cart_payment_transport_select":"Chọn","cart_payment_shipping_carrier":"Hãng vận chuyển","cart_payment_estimated_time":"Thời gian dự kiến","cart_payment_transport_fee":"Phí vận chuyển","cart_payment_transport_service":"Dịch vụ vận chuyển","cart_payment_cod_fee":"Phí thu mặt hàng hộ","cart_payment_total_shipping_cost":"Tổng chi phí vận chuyển","cart_payment_not_transport":"Bạn cũng muốn nhận sản phẩm trực tiếp tại shop ?","shipping_fast":"Giao mặt hàng nhanh","shipping_default":"Giao sản phẩm mặc định","shipping_other_form":"Hình thức khác","shipping_other_form_desc":"Shop contact sau khi mua hàng thành công","info_extend_payment":"Thông tin thêm","cart_customer_info":"Thông tin khách hàng","cart_buyer_info":"Người thiết lập hàng","cart_receive_info":"Người dấn hàng","cart_use_buyer_info":"Sử dụng thông tin người tiêu dùng hàng","view_cart":"Giỏ hàng","address_received_product":"Địa chỉ thừa nhận hàng","product_payment_at_the_receive":"Thanh toán khi dìm hàng","product_payment_at_the_company":"Thanh toán tại công ty","product_payment_nganluong":"Thanh toán Ngan
Luong.vn","product_payment_baokim":"Thanh toán Bao
GẠCH LÁT NỀN GẠCH ỐP TƯỜNG GẠCH GIẢ GỖ GẠCH GIÁ RẺ GẠCH TRANG TRÍ THIẾT BỊ VỆ SINH
*

*

*

*

*

-Đá đá hoa cương Bóng kiếng toàn phần ,sản phẩm thời thượng thân thiện với môi trường thiên nhiên xung quoanh 

-Chống thấm, chống trượt trượt, chống trầy xước

-Có chất lượng độ bền cao, tăng kỹ năng chịu lực đến sản phẩm

-Đảm bảo bền màu, không bị bong lớp đá sau thời gian dài sử dụng

-Giảm giá khi mua thêm thành phầm hoặc mua con số nhiều 

-Ngoài sản phẩm Gạch giá chỉ rẻ loại 1 trên, cửa hàng chúng tôi còn chuyên cung cấp Gạch cao cấp giá vô cùng rẻ với đủ phần lớn kích cỡ, hóa học liệu, color và công ty sản xuất không giống nhau và làm nên đa dạng

*

Gạch lát nền 80x80 bóng kính unimax giá rẻ

- unimax là một trong các những thương hiệu uy tín hàng đầu trong nghành nghề dịch vụ sản xuất gạch ốp lát với những nhãn hiệu như: unimax Gold, Titami, Titan tại Việt Nam.Gạch unimax  mang đậm phong thái thẩm mỹ, hiện tại đại, luôn luôn đảm bảo chất lượng, được sản xuất trên dây chuyền sản xuất hiện đại Châu Âu và được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

 -Ngoài sản phẩm Gạch lát nền loại 1 trên, chúng tôi còn siêng phân phối Gạch giá bán rẻ với đủ số đông kích cỡ, hóa học liệu, màu sắc và nhà tiếp tế khác nhau có giá thành rẻ hơn gạch bao gồm phẩm các loại 1 trường đoản cú 10.000 vnđ cho tới 60.000 vnđ với số lượng lớn

-Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để có rẻ hơn và dịch vụ tốt nhất 

- cài đặt gạch thời thượng giá tốt sỉ lẻ tại địa chỉ C4/24 Quốc lộ1A ấp3 thôn tân kiên huyện h. Bình chánh TPHCM