*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

*

*

*

Hướng dẫn cách hạch toán hàng tồn kho bị hỏng, quá hạn sử dụng sử dụng. Biện pháp xử lý mặt hàng tồn kho hết thời gian sử dụng sử dụng, bị hỏng để được gửi vào túi tiền được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định.

Bạn đang xem: Hạch toán nguyên vật liệu bị hỏng

1. Thuế GTGT đầu vào của sản phẩm & hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dung sử dụng dành được khấu trừ:

Theo khoản 1 điểm 14 Thông bốn 219/2013/TT-BTC quy định:

"Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của mặt hàng hóa, dịch vụ dùng đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thương mại & dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của sản phẩm & hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

- những trường hợp tổn thất không được đền bù được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, những trường hòa hợp tổn thất ko được bảo đảm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, vượt hạn áp dụng phải tiêu hủy. Cơ sở sale phải có rất đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng tỏ các trường phù hợp tổn thất ko được đền bù để khấu trừ thuế."

Như vậy:

- Nếu sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn thực hiện không được bồi hoàn và có rất đầy đủ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT.

2. Phương pháp đưa sản phẩm & hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng vào ngân sách chi tiêu hợp lý:

Theo Điều 4 Thông tứ 96/2015/TT-BTCSửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Khoản 2 Điều 6 Thông bốn số 119/2014/TT-BTC cùng Điều 1 Thông tứ số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"b) hàng hóa bị hư hỏng do biến hóa quá trình sinh hóa từ nhiên, sản phẩm & hàng hóa hết hạn sử dụng, ko được bồi thường thì được xem vào giá thành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ so với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa từ bỏ nhiên, sản phẩm & hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Biên phiên bản kiểm kê giá trị sản phẩm & hàng hóa bị lỗi hỏng vì chưng doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá chỉ trị sản phẩm & hàng hóa hư lỗi phải xác minh rõ giá bán trị hàng hóa bị lỗi hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, quý hiếm hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) dĩ nhiên bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư lỗi có xác nhận do đại diện hợp pháp của khách hàng ký và phụ trách trước pháp luật.

- hồ nước sơ bồi thường thiệt hại được cơ sở bảo hiểm chấp nhận bồi hay (nếu có).

- làm hồ sơ quy định trọng trách của tổ chức, cá thể phải đền bù (nếu có).

c) làm hồ sơ nêu trên được lưu tại công ty và xuất trình với cơ sở thuế khi ban ngành thuế yêu cầu."

Lưu ý: ngoài các hồ sơ như trên các bạn còn phải ra đời hội đồng quyết định hủy hoặc ra quyết định thanh lý.

3. Cách hạch toán sản phẩm tồn kho hết hạn sử dung sử dụng, bị hỏng:

Theo điều 45 Thông tứ 200/2014/TT-BTC với điều 36 Thông tứ 133/2016/TT-BTC luật pháp về bài toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

-> Đầu tiên chúng ta phải trích lập quỹ dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho. Khi trích lập chúng ta hạch toán:

Nợ TK 632 - giá bán vốn sản phẩm bán

bao gồm TK 229 - dự phòng tổn thất tài sản (2294)

- xử lý khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho so với vật tư, sản phẩm & hàng hóa bị hủy vứt do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hỏng hỏng, không hề giá trị sử dụng, ghi:

Nợ TK 229 ­ dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bởi dự phòng)

Nợ TK 632 ­ giá vốn hàng chào bán (nếu số tổn thất cao hơn số vẫn lập dự phòng)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

--------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo các cách sau đó là: chuyển sang dạng sản phẩm khuyến mãi, hàng đến biếu tặng...Chi tiết:- Cách hạch toán hàng tặng kèm không thu tiền- Cách hạch toán hàng đến biếu tặng

----------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn có nhu cầu tìm hiểu sâu xa hơn về thuế, kĩ năng quyết toán thuế rất có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế sâu sát tại kế toán Thiên Ưng.

Làm cầm nào để hạch toán hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng, biện pháp xử lý hàng tồn kho bị hỏng, hết hạn sử dụng để chuyển vào ngân sách chi tiêu hợp lý lúc tính thuế TNDN?

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dung sử dụng giành được khấu trừ:


“Điều 14. Lý lẽ khấu trừ thuế giá chỉ trị tăng thêm đầu vào

1. Thuế GTGT nguồn vào của mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ dùng mang đến sản xuất, sale hàng hóa, thương mại & dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, của cả thuế GTGT đầu vào không được bồi hoàn của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

– những trường thích hợp tổn thất ko được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, những trường phù hợp tổn thất ko được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở marketing phải có rất đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng các trường hợp tổn thất ko được đền bù để khấu trừ thuế.”

VậyNếu sản phẩm & hàng hóa bị lỗi hỏng, không còn hạn áp dụng không được đền bù và có rất đầy đủ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT

2. Phương pháp đưa sản phẩm & hàng hóa hư hỏng, không còn hạn áp dụng vào túi tiền hợp lý:

“b) hàng hóa bị hư hỏng bởi vì hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do biến đổi quá trình sinh hóa thoải mái và tự nhiên không được đền bù thì được tính vào túi tiền được trừ khi khẳng định thu nhập chịu đựng thuế.

Hồ sơ so với hàng hóa bị nứt do hết thời gian sử dụng sử dụng, bị nứt do biến hóa quá trình sinh hóa tự nhiên và thoải mái được tính vào giá cả được trừ như sau:

– Văn phiên bản của công ty gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về sản phẩm & hàng hóa bị bị nứt do hết hạn sử dung sử dụng, bị hư hỏng do đổi khác quá trình sinh hóa tự nhiên.

Xem thêm: Vật liệu đường 3/2 quận 10, rita võ muanhanhvatlieuxaydung

– Biên bản kiểm kê giá chỉ trị sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên phiên bản kiểm kê giá trị sản phẩm & hàng hóa hư lỗi phải khẳng định rõ giá trị hàng hóa bị lỗi hỏng, lý do hư hỏng; chủng loại, số lượng, cực hiếm hàng hóa rất có thể thu hồi được (nếu có) dĩ nhiên bảng kê xuất nhập tồn sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện thay mặt hợp pháp của chúng ta ký và phụ trách trước pháp luật.

– hồ nước sơ đền bù thiệt sợ hãi được ban ngành bảo hiểm đồng ý bồi thường xuyên (nếu có).

– hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá thể phải đền bù (nếu có).

c) công ty lớn gửi ban ngành thuế trực tiếp cai quản văn phiên bản giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất vì thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng vị hết hạn sử dụng, bị nứt do chuyển đổi quá trình sinh hóa thoải mái và tự nhiên không được bồi thường chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo phép tắc của năm xẩy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hỏng hỏng. Các hồ sơ khác (bao tất cả Biên bản kiểm kê cực hiếm tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hỏng hỏng; Văn phiên bản xác dìm của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Ban làm chủ Khu công nghiệp, quần thể chế xuất, Khu kinh tế; hồ nước sơ đền bù thiệt sợ hãi được ban ngành bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có); hồ sơ quy định trọng trách của tổ chức, cá thể phải bồi thường (nếu có) và các tài liệu khác) được lưu lại tại công ty và xuất trình với ban ngành thuế khi phòng ban thuế yêu thương cầu.”

Vậy: Để chuyển những hàng hóa bị hư hỏng, không còn hạn thực hiện vào ngân sách chi tiêu hợp lý thì doanh nghiệp cần sẵn sàng 1 cỗ hồ sơ như bên trên và nên nộp mang lại cơ quan tiền thuế trước khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN.

Lưu ý:

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 6 Thông bốn số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông bốn số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông bốn số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“b) sản phẩm & hàng hóa bị hư hỏng do đổi khác quá trình sinh hóa trường đoản cú nhiên, sản phẩm & hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được xem vào ngân sách được trừ khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị nứt do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được xem vào túi tiền được trừ như sau:

– Biên bạn dạng kiểm kê giá trị sản phẩm & hàng hóa bị hỏng hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá chỉ trị hàng hóa hư hư phải xác minh rõ giá bán trị hàng hóa bị lỗi hỏng, tại sao hư hỏng; chủng loại, số lượng, quý hiếm hàng hóa rất có thể thu hồi được (nếu có) hẳn nhiên bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hư có chứng thực do thay mặt hợp pháp của người sử dụng ký và phụ trách trước pháp luật.

– hồ sơ bồi thường thiệt sợ hãi được phòng ban bảo hiểm đồng ý bồi thường (nếu có).

– hồ sơ quy định trọng trách của tổ chức, cá thể phải bồi hoàn (nếu có).

c) hồ sơ nêu bên trên được lưu giữ tại doanh nghiệp lớn và xuất trình với ban ngành thuế khi cơ sở thuế yêu cầu.”

Vậy:

– Năm 2016: thì các bạn không cần phải nộp chỉ việc lập biên bạn dạng kiểm kê với lưu tại doanh nghiệp để về sau giải trình.

Lưu ý: ngoài các hồ sơ như trên chúng ta còn phải ra đời hội đồng đưa ra quyết định hủy hoặc ra quyết định thanh lý.

3. Bí quyết hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, lỗi hỏng phải hủy:

Căn cứ điều 45 Thông tứ 200/2014/TT-BTC cách thức về vấn đề trích lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho:

– Trước hết các bạn phải trích lập quỹ dự phòng giảm ngay hàng tồn kho. Lúc trích lập các bạn hạch toán:

Nợ TK 632

Có TK 229

– giải pháp xử lý khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho đối với vật tư, sản phẩm & hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi:

Nợ TK 229 ­ dự trữ tổn thất gia tài (số được bù đắp bằng dự phòng)

Nợ TK 632 ­ giá chỉ vốn hàng buôn bán (nếu số tổn thất cao hơn nữa số vẫn lập dự phòng)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Chúc các bạn thành công!

*