Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyên

– Mua vật liệu về nhập kho

+ nếu như thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ

Nợ TK 152Nợ TK 133 tất cả TK 111, 112, 141, 331,…

+ nếu như thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì quý giá nguyên đồ vật liệu bao hàm cả thuế GTGT 

– Trả lại nguyên thứ liệu cho tất cả những người bán, khoản tách khấu thương mại dịch vụ hoặc khoản giảm ngay khi cài đặt hàng

+ Trả lại nguyên vật liệu cho tất cả những người bán: 

Nợ TK 331Có TK 152 gồm TK 133

+ Khoản tách khấu thương mại dịch vụ hoặc áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng phân phối nhận được khi mua sắm và chọn lựa nguyên vật liệu: 

Nợ TK 111, 112, 331,…

bao gồm TK 152 ( nếu NVL còn tồn kho)

gồm TK 621, 623, 627, 154 ( nếu như NVL đang xuất sử dụng cho sản xuất) 

tất cả TK 241 ( nếu NVL đang xuất sử dụng cho hoạt động chi tiêu xây dựng) 

bao gồm TK 632 ( Nếu thành phầm do NVL đó cấu thành vẫn tiêu thụ trong kỳ) 

tất cả TK 641, 642 ( giả dụ NVL dùng cho hoạt động bán hàng và cai quản lý)

gồm TK 133 ( nếu như có)

– Hóa đơn về trước, vật liệu về sau

+ Nếu trong tháng hàng về thì địa thế căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho nhằm ghi vào TK 152

+ nếu đến vào cuối tháng NVL vẫn chưa về thì kế toán tài chính ghi thừa nhận theo giá chỉ tạm tính: 

Nợ TK 151

Nợ TK 133

gồm TK 331, 111, 112, 141,…

+ Sau tháng, khi NVL về nhập kho, ghi: 

Nợ TK 152

có TK 151

– Được hưởng phân tách khấu giao dịch khi trả tiền cho những người bán

Nợ TK 331

tất cả TK 515

– nguyên liệu và mặt hàng nhập khẩu

+ khi nhập khẩu NVL: 

Nợ TK 152

gồm TK 331

có TK 3331 ( nếu thuế GTGT đầu vào của mặt hàng nhập khẩu ko được khấu trừ) 

có TK 3332 ( trường hợp có)

gồm TK 3333 

gồm TK 3338 

+ Thuế GTGT đầu vào của mặt hàng nhập khẩu được khấu trừ: 

Nợ TK 133

tất cả TK 3331 

+ trường hợp mua NVL vẫn trả trước một trong những phần cho người bán bằng ngoại tệ thì phần giá trị NVL này được ghi nhận theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời điểm ứng trước. Phần quý giá NVL còn lại chưa trả sẽ được ghi nhận theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời điểm mua nguyên vật dụng liệu. 

– Các ngân sách như thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi sở hữu về kho công ty: 

Nợ TK 152

Nợ TK 133

tất cả TK 111, 112, 141, 331,…

– Xuất kho nguyên liệu đi gia công

+ khi xuất kho nguyên thứ liệu:

Nợ TK 154

có TK 152

+ phân phát sinh chi phí thuê gia công: 

Nợ TK 154

Nợ TK 133

tất cả TK 111, 112, 141, 131,…

+ Nhập kho vật liệu thuê gia công xong: 

Nợ TK 152

bao gồm TK 154

– nguyên vật liệu nhập kho vì chưng tự chế

+ lúc xuất kho nguyên liệu để trường đoản cú chế biến: 

Nợ TK 154

bao gồm TK 152

+ lúc nhập kho nguyên liệu tự chế : 

Nợ TK 152

bao gồm TK 154

– phân phát hiện vật liệu thừa chưa xác minh được nguyên nhân

Nợ TK 152

gồm TK 338

+ lúc có ra quyết định xử lý nguyên vật liệu thừa: 

Nợ TK 338

Có các TK có liên quan

Nếu nguyên vật liệu thừa đã xác minh được vì sao thì địa thế căn cứ vào tại sao thừa nhằm ghi sổ

– lúc xuất kho nguyên liệu dùng sản xuất, ghê doanh

Nợ TK 621, 623, 627, 641, 642,…

tất cả TK 152

– lúc xuất nguyên đồ gia dụng liệu đưa đi góp vốn

Nợ TK 221, 222 ( theo giá nhận xét lại) 

Nợ TK 811 ( giá nhận xét lại bé dại hơn quý giá ghi sổ) 

có TK 152 ( theo quý hiếm ghi sổ) 

có TK 711 ( giá review lại lớn hơn giá trị ghi sổ) 

– khi xuất vật liệu mua lại phần góp vốn của doanh nghiệp con, công ty liên doanh, liên kết

+ Ghi nhận doanh thu bán nguyên vật liệu và khoản đầu tư vào doanh nghiệp con: 

Nợ TK 221, 222 

có TK 511

bao gồm TK 3331

+ Ghi dấn giá vốn

Nợ TK 632

có TK 152

– nguyên vật liệu bị thiếu thốn hụt

+ Nếu thiếu hụt do lầm lẫn hoặc không ghi sổ thì phải tiến hành ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu kế toán

+ ví như giá trị vật liệu nằm trong phạm vi hao hụt mang đến phép:

Nợ TK 632

tất cả TK 152

+ Nếu nguyên liệu hao hụt chưa xác định được nguyên nhân, ngóng xử lý: 

Nợ TK 138

bao gồm TK 152

+ khi có quyết định xử lý: 

Nợ TK 111 ( bạn phạm lỗi nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 138 ( tiền bồi thường của người phạm lỗi)

Nợ TK 334 ( Trừ lương bạn phạm lỗi)

Nợ TK 632 ( Phần cực hiếm hao hụt của nguyên đồ vật liệu)

bao gồm TK 138

– Nguyên vật liệu, phế truất liệu ứ ứ đọng không nên dùng

+ lúc thanh lý, nhượng bán, ghi giá chỉ vốn

Nợ TK 632

có TK 152

+ Ghi doanh thu: 

Nợ TK 111, 112, 131

bao gồm TK 511

gồm TK 333

Doanh nghiệp hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ

– Đầu kỳ kết gửi giá trị nguyên liệu, vật tư tồn đầu kỳ

Nợ TK 611

tất cả TK 152

– Cuối kỳ xác định giá trị vật liệu tồn cuối kỳ

Nợ TK 152

có TK 611

Công văn số 67051/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất sử dụng làm TSCĐ cho đưa ra nhánh

menu home Đào tạo nên kế toán Tin học văn phòng công sở kế toán thuế kỹ năng thư viện
*

*

*

TÀI KHOẢN 152 - NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU(Thông tư 133/2016/TT-BTC).

Bạn đang xem: Nguyên vật liệu 152 là gì

Nguyên tắc kế toán

Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản

Phương pháp hạch toán kế toán

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

a) tài khoản này dùng để làm phản ánh trị giá hiện có và thực trạng biến cồn tăng, giảm của những loại nguyên liệu, vật tư trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, thiết bị liệu của bạn là những đối tượng người dùng lao rượu cồn mua bên cạnh hoặc tư sản xuất dùng cho mục tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu phản ánh vào tài khoản này được phận một số loại như sau:

-Nguyên liệu, vật tư chính:Là hầu hết loại vật liệu và vật tư khi gia nhập vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật dụng chất, thực thể thiết yếu của sản phẩm. Vì chưng vậy quan niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với từng daonh nghiệp sản xuất nuốm thể. Trong những doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ… Không đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật liệu chính cũng bao gồm cả nữa sản phẩm mua kế bên với mục đích liên tục quá trình sản xuất, sản xuất ra thành phẩm.

-Vật liệu phụ:Là gần như loại vật liệu khi gia nhập vào quy trình sản xuất, không cấu thành thực thể chủ yếu của thành phầm nhưng hoàn toàn có thể kết hợp với làm từ chất liệu chính làm chuyển đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm unique của thành phầm hoặc tạo điều kiện cho qua trình chế tạo sản phẩm được tiến hành bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản đóng gói; giao hàng cho quá trình lao động.

-Nhiên liệu:Là gần như thứ có tính năng cung cấp cho nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, marketing tạo đk cho quá trình chế tạo sản phẩm ra mắt bình thường. Nhiên liệu hoàn toàn có thể tồn tại sinh sống thể lỏng, thể rắn với thể khí.

-Vật bốn thay thế:Là đông đảo vật tư dùng để làm thay thế, sữa chữa trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, vẻ ngoài sản xuất…

-Vật liệu và thiết bị tạo ra cơ bản:là đều loại vật tư và sản phẩm được sử dụng cho các bước xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị phát hành cơ phiên bản bao có cả thiết bị đề nghị lắp, không nên lắp, công cụ, phương tiện và đồ dùng kết cấu dùng làm lắp đặt vào dự án công trình xây dưng cơ bản.

b) kế toán tài chính nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật tư trên tài khoản 152 nên được tiến hành theo cách thức giá gốc. Nội dung giá nơi bắt đầu của nguyên liệu, vật tư được xác định tùy theo từng mối cung cấp nhập.

-Giá nơi bắt đầu của nguyên liệu, vật tư mua ngoàibao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, các khoản thuế ko được trả lại, giá thành vận chuyển, bóc tách xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,… nguyên liệu, vật liệu từ nơi download về cho kho của doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, giá thành của phần tử thu mua độc lập, các chi tiêu khác có tương quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên liệu và số hao hụt tự nhiên trong định nấc (nếu có):

+ Trường vừa lòng thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì quý hiếm của nguyên liệu, vật tư mua vào được phản ánh theo giá cài chưa đến thuế GTGT.

+ Trường phù hợp thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu ko được khấu trừ thì quý giá của nguyên liệu, vật tư mua vào bao hàm cả thuế GTGT.

-Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu tự chế biếnbao gồm: Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất bào chế và ngân sách chế biến.

-Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài tối ưu chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật tư xuất thuê ngoài tối ưu chế biến, túi tiền vận chuyển vật liệu đến nơi chế tao và trường đoản cú nơi sản xuất về doanh nghiệp, tiền thuê ko kể công chế biến.

-Giá nơi bắt đầu của nguyên liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phầnlà quý hiếm được những bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất review chấp nhận.

c) việc tính trị giá bán của nguyên liệu, vật tư xuất kho trong kỳ, được tiến hành theo 1 trong các cách thức sau:

- phương pháp giá thực tiễn đích danh;

- phương thức bình quân gia truyền sau những lần nhập hoặc cuối kỳ;

- cách thức nhập trước, xuất trước.

Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá bán nào thì phải bảo đảm tính nhất quán trong cả niên độ kế toán.

d) Kế toán cụ thể nguyên liệu, vật liệu phải triển khai theo từng kho, từng kho, từng loại, từng nhóm, thứ nguyên liệu, thứ liệu. Trường đúng theo doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật dụng liệu, thì vào cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tiễn và giá chỉ hạch toán của nguyên liệu, vật liệu để tính giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trong kỳ theo công thức:

Hệ số chênh lệch thân giá thực tế và = Giá thực tiễn của NVL tồn kho đầu kỳ + Giá thực tế của NVL nhập kho trong kỳ
giá hạch toán của NVL (1) Giá hạch toán của NVL tồn kho đầu kỳ + Giá hạch toán của NVL nhập kho trong kỳ
Giá thực tế của NVL xuất cần sử dụng trong kỳ = Giá hạch toán của NVL xuất cần sử dụng trong kỳ x Hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá chỉ hạch toán của NVL (1)

đ) Không phản ánh vào thông tin tài khoản này so với nguyên vật liệu không thuộc quyển sở hữu của người tiêu dùng như nguyên liệu giữ hộ, vật liệu nhận nhằm gia công, vật liệu nhận từ bên giao ủy thác xuất-nhập khẩu…

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 152 – NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

Bên Nợ:

- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho vì mua ngoài, trường đoản cú chế, thuê không tính gia công, chế biế, nhấn góp vốn hoặc từ những nguồn khác;

- Trị giá bán nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện nay khi kiểm kê;

- Kết chuyển trị giá thực tiễn của nguyên liệu, vật tư tồn kho thời điểm cuối kỳ (trường hợp công ty kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật tư xuất kho cần sử dụng vào sản xuất, khiếp doanh, nhằm bán, mướn ngoài gia công chế trở nên hoặc đưa theo góp vốn;

- Trị giá chỉ nguyên liệu, vật liệu trả lại người cung cấp hoặc được ưu đãi giảm giá hàng mua;

- phân tách khấu dịch vụ thương mại được hưởng trọn khi mau nguyên liệu, trang bị liệu;

- Trị giá chỉ nguyên liệu, vật tư hao hụt, mất đuối phát hiện tại khi kiểm kê;

- Kết đưa trị giá thực tiễn của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

- Trị giá thực tiễn của nguyên liệu, vật tư tồn kho cuối kỳ.

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH tởm TẾ CHỦ YẾU

3.1. Ngôi trường hợp công ty hạch toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên.

a) lúc mua nguyên liệu, vật tư về nhập kho, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và những chứng từ có liên quan ánh quý hiếm nguyên liệu, vật liệu nhập kho:

- trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK133- Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có những TK111,112,141,331, ... (tổng giá thanh toán).

- ví như thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì cực hiếm nguyên đồ dùng liệu bao hàm cả thuế GTGT, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, trang bị liệu

Có những TK111,112,331, ....

b) Kế toán nguyên liệu trả lại cho những người bán, khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm ngay nhận được lúc mua nguyên thứ liệu:

- Trường hòa hợp trả lại nguyên đồ dùng liệu cho tất cả những người bán

Nợ TK331- nên trả cho những người bán

Có TK152- Nguyên liệu, thứ liệu

Có TK133- Thuế GTGT được khấu trừ.

- Trường thích hợp khoản chiết khấu dịch vụ thương mại hoặc giảm ngay hàng bán nhận được sau khi mua nguyên liệ, vật liệu (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm luật hợp đồng kinh tế về bản chất làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị bên mua đề nghị thanh toán) thì kế toán phải địa thế căn cứ vào thực trạng biến rượu cồn của vật liệu để phân bổ số ưu đãi thương mại, giảm ngay hàng bán tốt hưởng dựa trên số nguyên vật liệu còn tồn kho, số vẫn xuất dùng cho sản xuất thành phầm hoặc mang đến hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng hoặc đã xác minh là tiêu thụ trong kỳ:

Nợ những TK111,112,331, ....

Có TK152- Nguyên liệu, vật tư (nếu NVL còn tồn kho)

Có TK154- túi tiền sản xuất, sale dở dang (nếu NVL vẫn xuất cần sử dụng cho sản xuất)

Có TK241- xây cất cơ bạn dạng dở dang (nếu NVL vẫn xuất dùng cho hoạt động đầu tư xây dựng)

Có TK632- giá vốn hàng buôn bán (nếu thành phầm do NVL đó cấu thành vẫn được khẳng định là tiêu hao trong kỳ)

Có TK642- bỏ ra phí làm chủ kinh doanh ( NVL dùng cho hoạt động bán hàng hoặc cai quản doanh nghiệp)

Có TK133- Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

c) Trường hòa hợp doanh nghiệp đã nhận được được hóa đơn mua sắm chọn lựa nhưng nguyên liệu, vật tư chưa về nhập kho công ty thì kế toán lưu hóa đối chọi vòn một tập làm hồ sơ riêng “Hàng cài đang đi đường”.

- giả dụ trong kỳ hàng về thì căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho để ghi vào tài khoản 152 “Nguyên liệu, đồ vật liệu”.

- nếu như đến cuối kỳ nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về thì địa thế căn cứ vào hóa đơn, kế toán ghi dìm hàng mua đang đi đường:

Nợ TK151- Hàng sở hữu đang đi đường

Nợ TK133- Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK331- đề xuất trả cho những người bán; hoặc

Có những TK111,112,141, ...

- quý phái kỳ sau, khi nguyên liệu, vật tư về nhập kho, căn cứ vào hóa đối kháng và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, trang bị liệu

Có TK151- Hàng tải đang đi đường.

d) lúc trả tiền cho người bán, ví như được hưởng chiết khấu thanh toán giao dịch thì khoản ưu tiên thanh toán thực tế được hưởng trọn được ghi thừa nhận vào doanh thu vận động tài chính, ghi:

Nợ TK331- phải trả cho người bán

Có TK515- Doanh thu hoạt động tài chính

đ) Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu:

- khi nhập khẩu nguyên vật dụng liệu, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, trang bị liệu

Có TK331- nên trả cho những người bán

Có TK3331- Thuế GTGT cần nộp (33312) (nếu thuế GTGT nguồn vào của mặt hàng nhập khẩu không được khấu trừ)

Có TK3332- Thuế tiêu thụ đặc trưng (nếu có).

Có TK3333- Thuế xuất, nhập vào (chi máu thuế nhập khẩu).

Có TK33381- Thuế bảo đảm môi trường.

- giả dụ thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

Nợ TK133- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK3331- Thuế GTGT buộc phải nộp (33312).

Xem thêm: Gạch xây đồng tâm 17 (8 x 8 x 18), gạch nung tuynel đồng tâm 17 huyện bình chánh

e) Các giá cả về thu mua, bốc xếp, vận động nguyên liệu, vật tư từ nơi tải về kho doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK133- Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK111,112,141,331, ...

g) Đối cùng với nguyên liệu, vật tư nhập kho vì chưng thuê khoài gia công, chê biến:

- lúc xuất nguyên liệu, đồ vật liệu mang đi gia công, chế biến, ghi:

Nợ TK154- giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK152- Nguyên liệu, đồ liệu.

- khi phát sinh ngân sách thuê xung quanh gia công, chế biến, ghi:

Nợ TK154- ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang

Nợ TK133- Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK111,112,131,141, ...

- khi nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu thuê bên cạnh gia công, bào chế xong, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, vật dụng liệu

Có TK154- giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang.

h) Đối cùng với nguyên liệu, vật liệu nhập kho vày tự chế:

- lúc xuất kho nguyên liệu, vật liệu để từ bỏ chế biến, ghi:

Nợ TK154- túi tiền sản xuất, marketing dở dang

Có TK152- Nguyên liệu, vật liệu.

- lúc nhập kho nguyên liệu, vật tư đã trường đoản cú chế, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, vật dụng liệu

Có TK154- giá thành sản xuất, marketing dở dang.

i) Đối cùng với nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện tại khi kiểm kê đã khẳng định được nguyên nhân thì căn cứ nguyên nhân thừa nhằm ghi sổ, nếu chưa khẳng định nguyên nhân thì địa thế căn cứ vào quý hiếm nguyên liệu, vật liệu thừa, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, thiết bị liệu

Có TK338- buộc phải trả, nên nộp khác (3381).

- khi có ra quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừ phát hiện trong kiểm kê, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK338- cần trả, phải nộp không giống (3381)

Có Tk771,331.

- Nếu khẳng định ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật tư thừa là của các doanh nghiệp khác thì không ghi vào mặt Nợ TK152tương ứng cùng với bên gồm TK338(3381) mà doanh nghiệp dữ thế chủ động ghi chép và theo dọi hệ thống quản trị và trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

k) lúc xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào sản xuất, ghê doanh, ghi:

Nợ những TK154,642, ...

Có TK152- Nguyên liệu, thiết bị liệu.

l) Xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng mang đến hoạt động chi tiêu xây dựng cơ phiên bản hoặc sữa chửa khủng TSCĐ, ghi:

Nợ TK241- thành lập cơ bạn dạng dở dang

Có TK152- Nguyên liệu, đồ vật liệu.

m) Đối với nguyên liệu, đồ vật liệu đưa đi góp vốn vào đơn vị chức năng khá, ghi xuất nguyên liệu, đồ vật liệu, ghi:

Nợ TK228- Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác (theo giá nhận xét lại)

Nợ TK811- chi tiêu khác (giá đánh giá lại nhỏ dại hơn giá trị ghi sổ)

Có TK152- Nguyên liệu, vật tư (theo quý hiếm ghi sổ)

Có TK711- đề xuất thu khác (giá reviews lại lớn hơn giá trị ghi sổ).

n) khi xuất nguyên liệu, vật dụng liệu dùng làm mua lại phần vốn góp tại đơn vị khác, ghi:

- Ghi nhận lệch giá bán nguyên liệu và khoản chi tiêu vào đơn vị khác, ghi:

Nợ TK228- Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác (theo cực hiếm hợp lý)

Có TK511- Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK3331- Thuế GTGT buộc phải nộp.

- Ghi nhận giá vốn nguyên đồ dùng liệu dùng làm mua lại phần vốn góp vào đơn vị khác, ghi

Nợ TK632- giá chỉ vốn hàng bán

Có TK152- Nguyên liệu, thiết bị liệu.

o) Đối cùng với nguyên liệu, vật dụng liệu thiếu vắng phát hiện tại khi kiểm kê:

Mọi trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại địa điểm quản lý, bảo quản phát hiện tại khi kiểm kê phải tạo biên phiên bản và truy tìm nguyên nhân, xác định người phạm lỗi. địa thế căn cứ vào biên bản kiểm kê và ra quyết định xử lý của cấp bao gồm thẩm quyền để ghi sổ kế toán:

- Nếu bởi vì nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải thực hiện ghi bổ sung hoặc điều chỉnh lại số liệu bên trên sổ kế toán;

- Nếu quý giá nguyên liệu, vật tư hao hụt bên trong phạm vi hao hụt có thể chấp nhận được (hao hụt vật tư trong định mức), ghi:

Nợ TK632- giá chỉ vốn sản phẩm đầu

Có TK152- Nguyên liệu, vật dụng liệu.

- trường hợp số hao hụt, mất đuối chưa xác minh rõ tại sao phải đợi xử lý, địa thế căn cứ vào cực hiếm hao hụt, ghi:

Nợ TK138- phải thu khác (1381)

Có TK152- Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu.

- lúc có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi:

Nợ TK111- Tiền khía cạnh (người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)

Nợ TK138- bắt buộc thu không giống (1388)(người phạm lỗi chưa bồi thường)

Nợ TK334- nên trả bạn lao hễ (trừ chi phí lương của người phạm lỗi)

Nợ TK632- giá bán vốn hàng bán (phần quý giá hao hụt, mất mát nguyên liệu, trang bị liệu còn sót lại phải tính vào giá vốn hàng bán)

Có TK138- bắt buộc thu khác (1381).

p) Đối cùng với nguyên trang bị liệu, phế truất liệu ứ đọng, không nên dùng:

- khi thanh lý, nhượng buôn bán nguyên trang bị liệu, phế liệu, kế toán đề đạt giá vốn ghi:

Nợ TK632- giá vốn hàng bán

Có TK152- Nguyên liệu, trang bị liệu.

- kế toán phản ánh lệch giá bán nguyên đồ vật liệu, phế truất liệu, ghi:

Nợ các TK111,112,131

Có TK511- Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (5118)

Có TK333- Thuế và những khoản bắt buộc nộp đơn vị nước.

3.2. Trường hợp công ty hạch tón mặt hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ.

a) Đầu kỳ, kết gửi trị giá nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ TK611- sở hữu hàng

Có TK152- Nguyên liệu, đồ vật liệu.

b) Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kê xác minh giá trị nguyên liệu, vật tư tồn kho cuối kỳ, ghi:

Nợ TK152- Nguyên liệu, đồ liệu

Có TK611- thiết lập hàng.

Ví dụ: Mua vật liệu nhập kho (kế toán phương pháp kê khai liên tiếp và tính nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).

Kế toán căn cứ vào hóa đơn mua hàng và phiếu nhập kho ghi sổ kế toán:

Nợ TK152: 3.500.000VND

Có TK331: 3.850.000VND

2. Doanh nghiệp tư nhân Đồng Xoài mua vật tư A nhập kho theo giá ghi trên hóa 1-1 GTGT

- giá bán 4.000.000VND

- Thuế GTGT 10%: 400.000VND

- Tổng giá thanh toán: 4.400.000VND

Công ty đã thanh toán giao dịch nagy bởi tiền mặt, do đó được ưu đãi 3% bên trên giá thanh toán giao dịch trừ vào số tiền giao dịch kỳ này.

Kế toán căn cứ hồ sơ mua hàng, ghi:

Nợ TK152: 4.000.000VND

Nợ TK133: 4.000.000VND

Có TK111: 4.268.000VND

Có TK515: 132.000VND

3. Mua vật liệu chuyển áp dụng ngay mang lại sản xuất sản phẩm theo giá hóa solo (gồm cả thuế GTGT 10%) là: 165.000.000VND. Giao dịch thanh toán bằng tiền vay thời gian ngắn ngân hàng (đã hoàn tất hồ sơ vay và nhận nợ vay). Giá thành vận gửi đã giao dịch thanh toán bằng tiền mặt là 2.200.000VND (gồm cả thuế GTGT 10%). Phần tử sản xuất thông báo đã nhận được được sản phẩm đầy đủ.

Kế toán ghi sổ:

3a. Nợ TK153: 150.000.000VND

Nợ TK133: 15.000.000VND

Có TK341: 165.000.000VND

3b. Nợ TK154: 2.000.000VND

Nợ TK133: 200.000VND

Có TK1111: 2.200.000VND

4. Xuất kho nguyên liệu để sản xuất sản phẩm A trị giá chỉ 15.000.000VND, để làm chủ doanh nghiệp 1.500.000VND.

Căn cứ phiếu xuất kho, kế toán ghi sổ:

Nợ TK154: 15.000.000VND (chi tiết sản phẩm A)

Nợ TK642: 1.500.000VND (6421)

Có TK152: 16.500.000VND

5. Xuất kho vật tư góp vốn liên kết kinh doanh để thành lập và hoạt động cơ sở sale đồng kiểm soát. Trị giá chỉ xuất kho 70.000.000VND. Giá review các bên thống nhất:

1. Giá bán 75.000.000VND

2. Giá bán 60.000.000VND

Căn cứ thích hợp đồng liên doanh và biên cảnh tấn công giá, ghi:

1. Nợ TK228: 75.000.000VND (2282)

Có TK152: 70.000.000VND

Có TK711: 5.000.000VND

2. Nợ TK228:60.000.000VND ((2281)

Có TK811: 10.000.000VND

Có TK152: 70.000.000VND

6. Doanh nghiệp N sở hữu 2.000kg nguyên liệu sunfat của bạn B, theo hóa đơn GTGT giá sở hữu chưa thuế GTGT 10% là 16.000 đồng/kg. Tiền mua sắm chọn lựa đã giao dịch bằng tiền gửi ngân hàng (đã tất cả giấy báo nợ). Nguyên vật liệu đã về cho công ty, nhập kho, thủ kho phát hiện nay thiếu 25kg. Công ty N khẳng định số thiếu vắng trong định nút 0.5%, số còn sót lại chưa rõ nguyên nhân. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ đã trả bởi tiền mặt 2.420.000 đồng tất cả cả thuế GTGT 10%

Kế toán ghi sổ:

6a. Nợ TK152: 31.600.000VND (1.975kg x 16.000 đồng/kg)

Nợ TK133: 3.200.000VND (2.000kg x16.000 đồng/kg x 10%)

Nợ TK632: 160.000VND (25kg x 16.000 đồng/kg x 0.5%)

Nợ TK138: 240.000VND (25kg x 16.000 đồng/kg – 160.000đ)

Có TK112: 35.200.000VND

6b. Nợ TK152: 2.200.000VND

Nợ TK133: 220.000VND

Có TK111: 2.420.000VND

Kế toán ghi sổ các giao dịch gây ra trên:

1. Khi chi tiền gửi nhận hàng ký quỹ, ghi:

Nợ TK138: 19.000 x 18.000= 342.000.000VND

Có TK112: 18.500 x 18.000= 333.000.000VND

Có TK515: 500 x 18.000= 9.000.000VND

2. Khi chi tiền nộp thuế mang đến Nhà nước, ghi:

Nợ TK333: 386.000.000VND

(TK3333: 90.000.000VND, TK3332: 207.000.000VND, TK3331: 89.000.000VND)

Có TK112: 386.000.000VND

3. Khi dìm hàng nhập kho, ghi:

Nợ TK152: 879.000.000VND

Có TK3333: 90.000.000VND

Có TK3332: 207.000.000VND

Có TK138: 342.000.000VND

Có TK341: 240.000.000VND

4. Ghi dìm thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

Nợ TK133: 89.700.000VND

Có TK33312: 89.700.000VND

Ví dụ: công ty lớn được hưởng chiết khấu tiền mặt sau khi mua nguyên vật liệu (khoản chiết khấu tiền khía cạnh này chưa được giảm trừ trong hóa 1-1 GTGT của những lần thiết lập trước đó).

Biết rằng toàn bô lượng vật liệu đã cài được hưởng ưu tiên là 1.000 tấn, từng tấn được hưởng chiết khấu 500.000 đồng. Trước khi xác định được khuyến mãi được hưởng, doanh nghiệp đã xuất 600 tấn nguyên vật liệu vào sản xuất thành phầm (trong kia số nguyên vật liệu đang bên trong giá trị SPDD vào cuối kỳ là 200 tấn; số vật tư nằm trong thành phẩm gửi phân phối là 100 tấn; số nguyên liệu nằm vào thành phẩm đã có tiêu thụ là 100 tấn). Ngoại trừ ra, doanh nghiệp lớn đã xuất 300 tấn vật liệu cho hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng tài sản cố định. Cuối kỳ còn tồn kho 100 tấn nguyên đồ vật liệu.