a) thông tin tài khoản này dùng để làm phản ánh trị giá của các loại mặt hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, đồ liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã ở trong quyền sở hữu của bạn còn đang trên đường vận chuyển, sinh hoạt bến cảng, bến bãi, kho nước ngoài quan hoặc đang về đến doanh nghiệp nhưng lại đang đợi kiểm dấn nhập kho.

Bạn đang xem: Nguyên vật liệu đang đi đường thuộc

b) hàng hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của khách hàng nhưng chưa nhập kho, bao gồm:

- sản phẩm hóa, vật tư mua xung quanh đã thanh toán giao dịch tiền hoặc đã đồng ý thanh toán mà lại còn đặt ở kho người bán, sinh sống bến cảng, bến bãi hoặc đang trên phố vận chuyển;

- mặt hàng hóa, vật tư mua xung quanh đã về mang lại doanh nghiệp tuy thế đang chờ kiểm nghiệm, kiểm dìm nhập kho.

c) kế toán hàng sở hữu đang đi con đường được ghi dìm trên tài khoản 151 theo qui định giá gốc pháp luật trong chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”.

d) sản phẩm ngày, khi nhận thấy hóa đối chọi mua hàng, tuy nhiên hàng chưa về nhập kho, kế toán chưa ghi sổ mà thực hiện đối chiếu với vừa lòng đồng kinh tế tài chính và giữ hóa đơn vào tập làm hồ sơ riêng: “Hàng mua đang đi đường”.

Trong tháng, nếu hàng về nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho cùng hóa đơn mua sắm và chọn lựa ghi sổ thẳng vào các tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật dụng liệu”, tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 156 “Hàng hóa”, tài khoản 158 “Hàng hoá kho bảo thuế”.

đ) Nếu vào cuối tháng hàng vẫn không về thì địa thế căn cứ hóa đơn mua hàng ghi vào tài khoản 151 “Hàng download đang đi đường”. Kế toán bắt buộc mở cụ thể để theo dõi hàng tải đang đi con đường theo từng chủng các loại hàng hóa, vật tư, từng lô hàng, từng đúng theo đồng tởm tế.

▲về đầu trang

Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 151 - Hàng cài đang đi đường

Bên Nợ:

- Trị giá hàng hóa, vật bốn đã sở hữu đang đi đường;

- Kết gửi trị giá thực tế của sản phẩm vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

- Trị giá hàng hóa, vật tứ đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã bàn giao thẳng mang lại khách hàng;

- Kết đưa trị giá thực tiễn của sản phẩm hóa, vật tư đã download đang đi đường đầu kỳ (trường hợp công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ).

Số dư mặt Nợ:

- Trị giá chỉ hàng hóa, vật bốn đã thiết lập nhưng còn đã đi con đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).

Tài khoản 151 - Hàng thiết lập đang đi đường không có tài khoản cung cấp 2.

▲về đầu trang

Phương pháp kế toán một vài giao dịch kinh tế tài chính chủ yếu

a) trường hợp công ty lớn hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên.

- cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào hóa đơn mua sắm của những loại hàng cài chưa về nhập kho, nếu như thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 151 - Hàng sở hữu đang đi mặt đường (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - yêu cầu trả cho người bán; hoặc

Có các TK 111, 112, 141, ...

- Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì quý hiếm hàng mua bao hàm cả thuế GTGT

- sang tháng sau, khi sản phẩm về nhập kho, căn cứ hóa đối chọi và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, đồ dùng liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 156 - sản phẩm hóa

Có TK 151 - Hàng thiết lập đang đi đường.

- Trường vừa lòng sang mon sau mặt hàng hóa, vật bốn đã download đang đi hàng không nhập kho nhưng giao thẳng cho quý khách theo đúng theo đồng kinh tế tại phương tiện, tại kho người bán, trên bến cảng, bến bãi, hoặc gửi thẳng mang lại khách hàng, gửi cung cấp đại lý, cam kết gửi, ghi:

Nợ TK 632 - giá vốn sản phẩm bán; hoặc

Nợ TK 157 - Hàng gởi đi bán

Có TK 151 - Hàng thiết lập đang đi đường.

Xem thêm: Đáp án nào sau đây liệt kê các vật liệu, dòng nào sau đây liệt kê các vật cách nhiệt:a

- Trường đúng theo hàng thiết lập đang đi mặt đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay lúc phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, địa thế căn cứ vào biên phiên bản về mất mát, hao hụt, kế toán phản ánh quý hiếm hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt, ghi:

Nợ TK 1381 - tài sản thiếu hóng xử lý

Có TK 151 - Hàng thiết lập đang đi đường.

b) trường hợp công ty hạch toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ.

Đầu kỳ, kế toán địa thế căn cứ trị giá thực tiễn hàng hoá, vật tư đang đi mặt đường đã kết chuyển vào cuối kỳ trước kết đưa trị giá thực tế của hàng hóa, vật bốn đang đi đường đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 611 - thiết lập hàng

Có TK 151 - Hàng mua đang đi đường.

- Cuối kỳ, kế toán địa thế căn cứ vào hiệu quả kiểm kê khẳng định trị giá thực tế của mặt hàng hóa, vật tư đã cài nhưng không về nhập kho (còn đã đi mặt đường cuối kỳ), ghi:

ra mắt sản phẩm dịch vụ thương mại hợp tác và ký kết thông tin sở hữu về kiến thức và kỹ năng BÁO GIÁ
*

Nguyên tắc kế toán

a) thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh trị giá của những loại sản phẩm hóa, vật tứ (nguyên liệu, đồ vật liệu; công cụ, dụng cụ; sản phẩm hóa) mua ngoại trừ đã thuộc quyền sở hữu của bạn còn đang trên đường vận chuyển, nghỉ ngơi bến cảng, bến bãi, kho nước ngoài quan hoặc đã về đến doanh nghiệp cơ mà đang đợi kiểm nhận nhập kho.

b) hàng hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng không nhập kho, bao gồm:

- mặt hàng hóa, vật tư mua quanh đó đã giao dịch thanh toán tiền hoặc đã gật đầu thanh toán nhưng lại còn để tại kho tín đồ bán, nghỉ ngơi bến cảng, bến bãi rộng lớn hoặc đang trê tuyến phố vận chuyển;

- hàng hóa, vật bốn mua quanh đó đã về mang lại doanh nghiệp nhưng mà đang chờ kiểm nghiệm, kiểm dìm nhập kho.

c) kế toán hàng mua đang đi con đường được ghi nhấn trên tài khoản 151 theo phép tắc giá gốc nguyên lý trong chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Hàng tồn kho”.

d) sản phẩm ngày, khi nhận thấy hóa đối kháng mua hàng, tuy vậy hàng chưa về nhập kho, kế toán không ghi sổ mà thực hiện đối chiếu với thích hợp đồng kinh tế tài chính và lưu giữ hóa solo vào tập làm hồ sơ riêng: “Hàng thiết lập đang đi đường”.

Trong tháng, giả dụ hàng về nhập kho, kế toán địa thế căn cứ vào phiếu nhập kho với hóa đơn mua sắm chọn lựa ghi sổ trực tiếp vào những tài khoản152“Nguyên liệu, trang bị liệu”, tài khoản153“Công cụ, dụng cụ”, tài khoản156“Hàng hóa”, tài khoản 158 “Hàng hoá kho bảo thuế”.

đ) Nếu vào cuối tháng hàng vẫn không về thì căn cứ hóa đơn mua sắm chọn lựa ghi vào thông tin tài khoản 151 “Hàng sở hữu đang đi đường”. Kế toán nên mở cụ thể để theo dõi và quan sát hàng mua đang đi mặt đường theo từng chủng nhiều loại hàng hóa, đồ tư, từng lô hàng, từng đúng theo đồng ghê tế.

Kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 151 - Hàng cài đang đi đường

Bên Nợ:

- Trị giá hàng hóa, vật tư đã download đang đi đường;

- Kết gửi trị giá thực tế của mặt hàng vật bốn mua vẫn đi đường cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

- Trị giá chỉ hàng hóa, vật bốn đã cài đặt đang đi con đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng đến khách hàng;

- Kết chuyển trị giá thực tế của sản phẩm hóa, vật tư đã cài đặt đang đi đường đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ).

Số dư mặt Nợ:

- Trị giá chỉ hàng hóa, vật bốn đã tải nhưng còn đang đi mặt đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).