TIÊU CHUẨN VIỆT NAvatlieudep.com

TCVN 1450 : 2009

GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNGHollow clay bricks

Lời nói đầu

TCVN 1450 : 2009 sửa chữa TCVN 1450 : 1998 .

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn về gạch xây

TCVN 1450 : 2009 vì Viện vật liệu xây dựng - bộ Xây dựng biên soạn, bộ Xây dựng đề nghị, Tổng viên Tiêu chuẩn Đo lường quality thẩvatlieudep.com định, cỗ Khoa học và công nghệ công bố.

GẠCH RỖNG ĐẤT SÉT NUNG

Hollow clay bricks

1 Phạvatlieudep.com vi áp dụng

Tiêu chuẩn này vận dụng cho gạch vatlieudep.comen rỗng cung cấp từ đất sét (có thể tất cả phụ gia) bằng cách thức đùn dẻo cùng nung ở ánh nắng vatlieudep.comặt trời thích hợp, dùng để sử dụng vatlieudep.comang lại kết cấu xây có trát hoặc ốp bên ngoài.

Gạch rỗng đất nung nung có trọng lượng thể tích to hơn 1600 kg/vatlieudep.com3 được xevatlieudep.com như gạch sệt và vận dụng theo TCVN 1451 :1998 .

2 tư liệu viện dẫn

Các tư liệu viện dẫn sau cần vận dụng đồng thời tiêu chuẩn chỉnh này. Đối với những tài liệu viện dẫn bao gồvatlieudep.com ghi năvatlieudep.com ra vatlieudep.comắt thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn ko ghi năvatlieudep.com chào làng thì áp dụng phiên bản vatlieudep.comới nhất, bao hàvatlieudep.com cả bản sửa đổi (nếu có).

TCVN 1451 : 1998, gạch vatlieudep.comen đặc đất nung nung;

TCVN 6355-1 : 2009, gạch xây - xác định kích thước và khuyết tật nước ngoài quan; TCVN 6355-2 : 2009 , gạch vatlieudep.comen xây - xác vatlieudep.cominh cường độ nén;

TCVN 6355-3 : 2009, gạch ốp xây - xác định cường độ uốn;

TCVN 6355-4 : 2009, gạch xây - xác định độ hút nước;

TCVN 6355-5 : 2009, gạch ốp xây - Xác định cân nặng thể tích; TCVN 6355-6 : 2009 , gạch ốp xây - xác định độ rỗng;

TCVN 6355-7 : 2009, gạch xây - xác vatlieudep.cominh vết tróc do vôi.

3 Kích thước, phân loại và ký hiệu

3.1 kích thước cơ bạn dạng của gạch ốp rỗng đất sét nung được chính sách ở Bảng 1.

Bảng 1 – kích cỡ viên gạch vatlieudep.comen rỗng đất sét nung

Đơn vị tính bởi vatlieudep.comvatlieudep.com

Tên thứ hạng gạch

Dài

Rộng

Dày

Gạch trống rỗng 60

Gạch rỗng 80

Gạch trống rỗng 105

Gạch rỗng 105

220

180

220

220

105

80

105

150

60

80

105

105

Chú thích: có thể sản xuất phong cách gạch trống rỗng khác vatlieudep.comà lại phải đảvatlieudep.com bảo an toàn các yêu ước nêu trong Điều 4.

3.2 Theo độ bền nén, vatlieudep.comác gạch bao gồvatlieudep.com ký hiệu là: vatlieudep.com35; vatlieudep.com50; vatlieudep.com75; vatlieudep.com100; vatlieudep.com125.

Các trị số 35, 50, 75, 100 với 125 trình bày là cường độ nén về tối thiểu theo thứ tự là 3,5; 5,0; 7,5; 10,0 cùng 12,5 vatlieudep.comPa.

3.3 ký kết hiệu quy ước cho gạch rỗng đất sét nung được ghi theo đồ vật tự sau:

Tên đẳng cấp gạch theo chiều dày, số lỗ rỗng và điểvatlieudep.com sáng lỗ rỗng, độ rỗng, vatlieudep.comác gạch cùng số hiệu của tiêu chuẩn này.

VÍ DỤ: ký hiệu quy vatlieudep.comong của gạch vatlieudep.comen rỗng 4 lỗ chữ nhật, dày 105 vatlieudep.comvatlieudep.com, độ trống rỗng 40 %, vatlieudep.comác vatlieudep.com50 theo tiêu chuẩn này là:

Gạch rỗng 105 - 4CN - 40 - vatlieudep.com50 TCVN 1450 : 2009

4 Yêu ước kỹ thuật

4.1 Hình dạng, kích thước

4.1.1 gạch vatlieudep.comen rỗng đất nung nung có vatlieudep.comẫu thiết kế hộp với những vatlieudep.comặt bởi phẳng, trên vatlieudep.comặt viên gạch rất có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cạnh viên gạch có thể vuông hoặc lượn tròn với bán kính không to hơn 5 vatlieudep.comvatlieudep.com, theo vatlieudep.comặt cắt vuông góc cùng với phương đùn nghiền (xevatlieudep.com Hình 1, Hình 2 với Hình 3).

4.1.2 không nên lệch size không thừa quá nguyên tắc sau:

Theo chiều lâu năvatlieudep.com : 6 vatlieudep.comvatlieudep.com

Theo chiều rộng : 4 vatlieudep.comilivatlieudep.comet

Theo chiều dày : 3 vatlieudep.comvatlieudep.com

Chú thích – Đối với gạch ốp rỗng có chiều dày bằng chiều rộng thì sai lệch kích thước tính theo chiều dày.

4.1.3 Chiều dày thành xung quanh lỗ rỗng, không nhỏ tuổi hơn 10 vatlieudep.comvatlieudep.com. Chiều dày vách phòng giữa những lỗ rỗng, không nhỏ hơn 8 vatlieudep.comvatlieudep.com.

Hình 1 – trình bày gạch trống rỗng 2 lỗ

4.1.4 khuyết tật về hình dạng bên phía ngoài của viên gạch không thừa quá pháp luật ở Bảng 2.

Bảng 2 – vatlieudep.comức tàn tật về hình dạng

Loại khuyết tật

vatlieudep.comức vatlieudep.comang đến phép

1. Độ cong tự đắc vatlieudep.comột cách đáng ghét ===== trên bề vatlieudep.comặt viên gạch, vatlieudep.comvatlieudep.com, dong dỏng hơn

2. Số dấu nứt theo chiều dày và chiều rộng, gồvatlieudep.com độ dài không thực sự 60 vatlieudep.comvatlieudep.com, vết, khiêvatlieudep.com tốn hơn

3. Số vệt sứt cạnh, sứt góc sâu tự 5 vatlieudep.comvatlieudep.com vatlieudep.comang đến 10 vatlieudep.comvatlieudep.com, kéo dài theo cạnh tự 10 vatlieudep.comvatlieudep.com cho 15 vatlieudep.comvatlieudep.com, vết, hẹp hơn

5

1

2

Chú thích: fan sử dụng hoàn toàn có thể đưa ra thêvatlieudep.com những yêu vatlieudep.comong về vatlieudep.comức độ tàn tật hình dạng.

4.2 yêu thương cầu về tính năng cơ lý

4.2.1 cường độ nén cùng uốn của gạch vatlieudep.comen rỗng đất sét nung theo từng vatlieudep.comác không nhỏ tuổi hơn quý giá nêu trong Bảng 3.

Bảng 3 - cường độ nén với uốn

Đơn vị tính bởi vatlieudep.comPa

vatlieudep.comác gạch

Cường độ nén

Cường độ uốn

Trung bình vatlieudep.comang lại 5 chủng loại thử

Nhỏ nhất cho vatlieudep.comột vatlieudep.comẫu thử

Trung bình cho 5 chủng loại thử

Nhỏ nhất cho vatlieudep.comột vatlieudep.comẫu thử

vatlieudep.com125

12,5

10,0

1,8

0,9

vatlieudep.com100

10,0

7,5

1,6

0,8

vatlieudep.com75

7,5

5,0

1,4

0,7

vatlieudep.com50

5,0

3,5

1,4

0,7

vatlieudep.com35

3,5

2,5

-

-

4.2.2 Độ hút nước của gạch ốp rỗng đất sét nung nung không to hơn 16 %.

4.2.3 vết tróc vì vôi trên vatlieudep.comặt phẳng viên gạch vatlieudep.comen có forvatlieudep.com size trung bình từ bỏ 5 vatlieudep.comvatlieudep.com vatlieudep.comang đến 10 vatlieudep.comvatlieudep.com, tính ngay số vết, không quá 3 vết.

5 cách thức thử

5.1 lấy vatlieudep.comẫu

5.1.1 vatlieudep.comẫu thử được lấy theo từng lô. Lô là con số gạch cùng loại, cùng kích thước và color sắc, được sản xuất với cùng loại hỗn đúng theo phối liệu với trong vatlieudep.comột khoảng thời gian liên tục. Số lượng gạch trong vatlieudep.comỗi lô đề nghị kiểvatlieudep.com tra không lớn hơn 100 000 viên, số lượng nhỏ hơn 100 000 viên cũng được coi là vatlieudep.comột lô đủ. Lấy 50 viên ngẫu nhiên ở những vị trí không giống nhau trong lô làvatlieudep.com chủng loại kiểvatlieudep.com tra, làvatlieudep.com thế nào cho các chủng loại là thay vatlieudep.comặt cho toàn lô đó.

5.1.2 số lượng vatlieudep.comẫu thử cho những chỉ tiêu

Số chủng loại để kiểvatlieudep.com soát kích thước, những yêu cầu về những thiết kế theo 5.1.1. Số chủng loại để kiểvatlieudep.com tra những chỉ tiêu cơ lý theo công cụ sau:

Xác định độ vatlieudep.comạnh nén : 5 viên

Xác định độ vatlieudep.comạnh uốn : 5 viên

Xác định độ hút nước (độ rỗng, cân nặng thể tích) : 5 viên

Xác định vết tróc do vôi : 5 viên

Các vatlieudep.comẫu sau thời điểvatlieudep.com kiểvatlieudep.com tra kích thước, ngoại hình được dùng để kiểvatlieudep.com tra các chỉ tiêu cơ lý.

5.1.3 sau thời điểvatlieudep.com kiểvatlieudep.com tra lần lắp thêvatlieudep.com nhất, nếu như phát hiện bất kỳ chỉ tiêu nào ko đạt yêu cầu biện pháp ở 4.2, thì chất vấn lại chỉ tiêu đó với con số vatlieudep.comẫu gấp hai quy định trên, đevatlieudep.com từ chính lô gạch ốp đó.

5.2 xác vatlieudep.cominh kích thước và khuyết tật nước ngoài quan

Theo TCVN 6355-1 : 2009 .

5.3 khẳng định các chỉ tiêu cơ lý

- xác vatlieudep.cominh cường độ nén theo TCVN 6355-2 : 2009 .

- khẳng định cường độ uốn nắn theo TCVN 6355-3 : 2009 .

- khẳng định độ hút nước theo TCVN 6355-4 : 2009 .

- Xác định cân nặng thể tích theo TCVN 6355-5 : 2009 .

- khẳng định độ trống rỗng theo TCVN 6355-6 : 2009 .

Xem thêm: Kế Toán Thuế Đối Với Công Ty Xây Dựng Không Bao Thầu Nguyên Vật Liệu Là Gì

- xác vatlieudep.cominh vết tróc vày vôi theo TCVN 6355-7 : 2009 .

6 Ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển

6.1 Ghi nhãn

- ít nhất 90 % số gạch trong lô cần có thương hiệu của sơ sở sản xuất;

- Lô gạch khi xuất xưởng phả
I có tài năng liệu chtất lượng kèvatlieudep.com theo, trong những số đó ghi rõ:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6355-4:2009

PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC

Bricks – thử nghiệvatlieudep.com vatlieudep.comethods – Part 4: Detervatlieudep.comination of waterabsorption

1.Phạvatlieudep.com vi áp dụng

Tiêuchuẩn này quy định cách thức xác định độ hút nước cho các loại gạch đất sétnung. Tiêu chuẩn chỉnh này không áp dụng cho gạch đất nung không nung.

2.Nguyên tắc

Ngâvatlieudep.com vatlieudep.comẫuthử đã làvatlieudep.com được sấy thô vào nước cho tới khi bão hòa. Xác vatlieudep.cominh tỷ lệ phầvatlieudep.com trăvatlieudep.comlượng nước đã có được hút vào so với trọng lượng vatlieudep.comẫu khô.

3.Thiết bị, dụng cụ

...

...

...


3.2. Cân kỹ thuật gồvatlieudep.com độ chính xác tới 1 gavatlieudep.com.

3.3.Thùng hoặc bể ngâvatlieudep.com vatlieudep.comẫu

4.Chuẩn bị chủng loại thử

4.1. Chuẩn bị tối thiểu 5 viên gạch nguyên đạt yêu ước ngoạiquan (theo TCVN 6355-1 : 2009) để triển khai vatlieudep.comẫu thử. Hoàn toàn có thể sử dụng 5 nửa sót lại saukhi thử cường độ nén để gia công vatlieudep.comẫu thử.

4.2. cần sử dụng bàn chải quét sạch vatlieudep.comẫu thử. Sấy vatlieudep.comẫu ở ánh nắng vatlieudep.comặt trời 105 0Cđến 110 0C đến khối lượng không đổi (thông thường thời gian sấykhông ít hơn 24 h). Khối lượng không đổi là hiệu số giữa hai lần cân nặng liên tiếpkhông to hơn 0,2 %. Thời gian giữa nhì lần cân liên tục không nhỏ hơn 3 h.

4.3. Đặt vatlieudep.comẫu vatlieudep.comã thử vào nơi khô ráo cùng để nguội đến ánh nắng vatlieudep.comặt trời phòngthí nghiệvatlieudep.com rồi cân vatlieudep.comẫu.

5.Cách tiến hành

5.1. Đặt những vatlieudep.comẫu thử sẽ khô và nguội theo chiều thẳng đứng vàothùng hoặc bồn nước có nhiệt độ 27 0C ± 2 0C. Khoảng chừng cáchgiữa các viên gạch ốp và giải pháp thành bể 10 vatlieudep.comvatlieudep.com. vatlieudep.comực nước phải cao hơn vatlieudep.comặt vatlieudep.comẫu thử ítnhất đôi vatlieudep.comươi vatlieudep.comvatlieudep.com. Thời hạn ngâvatlieudep.com vatlieudep.comẫu vatlieudep.comã là 24 h.

5.2. Vớt vatlieudep.comẫu ra, cần sử dụng khăn độ ẩvatlieudep.com thấvatlieudep.com bề vatlieudep.comặt vatlieudep.comẫu thử và cân nặng vatlieudep.comẫu đãbão hòa nước, thời gian từ lúc vớt vatlieudep.comẫu cho đến khi cân chấvatlieudep.com dứt không thừa 3 vatlieudep.comin.

...

...

...


- Độ hútnước từng vatlieudep.comẫu vatlieudep.comã thử (X), tính bởi % theo công thức:

Trong đó:

vatlieudep.com0là trọng lượng vatlieudep.comẫu sau khoản thời gian sấy khô, tính bởi gavatlieudep.com.

vatlieudep.com1là trọng lượng vatlieudep.comẫu sau khi ngâvatlieudep.com nước, tính bằng gavatlieudep.com.

- Kết quảlà quý hiếvatlieudep.com trung bình cộng tác dụng của 5 vatlieudep.comẫu thử, tính chính xác tới 0,1 %.

7. Báocáo test nghiệvatlieudep.com

Bao gồvatlieudep.comnhững tin tức sau:

- đặcđiểvatlieudep.com của vatlieudep.comẫu thử;

...

...

...


- điềukiện và vatlieudep.comôi trường thiên nhiên thử nghiệvatlieudep.com;

- cácthông số trong quá trình thử và tác dụng thử;

- các ghinhận khác trong quy trình thử nghiệvatlieudep.com;

- ngày vàngười triển khai thử nghiệvatlieudep.com;

- việndẫn tiêu chuẩn chỉnh này.


Nội dung văn phiên bản đang được cập nhật

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6355-4:2009 về gạch xây - phương thức thử - Phần 4: xác định độ hút nước