DANH MỤC VẬT LIỆU
INOXTITANNIKEN
NHÔMĐỒNGTHÉP
VÀ CÁC LOẠI KHÁC
DANH MỤC SẢN PHẨM
CUỘNTẤMỐNG
LÁPLỤC GIÁCVUÔNG ĐẶC
PHỤ KIỆNDÂYHỘP
VÀ CÁC LOẠI KHÁC

*
Danh mục sản phẩm
BẢNG SO SÁNH CÁC MÁC THÉP
Material No.

Bạn đang xem: Vật liệu 20crmnti

Germany DINGB BSUSAJAPAN
STEEL, PLAIN STEEL, CAST STEEL, FREE-MACHINING STEEL
1,0332St1414491CR1008
1,1121Ck10040A101010S10C
1,072110S20210M151108
1,0401C15080M151015S15C
1,0402C22050A201020S20C, S22C
1,1141Ck15080M151015S15C
1,0036USt37-3
1,07159SMn28230M071213SUM22
1,07189SMn
Pb28
12L3SUM22L
1,0501C35060A351035S35C
1,0503C45080M461045S45C
1,1158Ck25070M251025S25C
1,1183Cf35060A351035S35C
1,1191Ck45080M461045S45C
1,1213Cf53060A521050S50C
1,541515Mo31501-240ASTMA204Gr
A
1,542316Mo51503-245-4204520SB450M
1,0050St50-2SM50YA
1,724216Cr
Mo 4
1,733716Cr
Mo 4 4
A387Gr.12Cl
1,736212Cr
Mo 19 5
3606-625
1,0060St60-2SM570
1,0535C55070M551055S55C
1,0601C60080A621060S60C
1,1203Ck55070M551055S55C
1,1221Ck60080A621060S58C
1,1545C1051SK3
1,1545C105W1SK3
1,0070St70-2
1,723849Cr
Mo4
1,756142Cr
V6
1,770151Cr
Mo
V4
Material No.Germany DINGB BSUSAJAPAN
LOW-ALLOY STEEL, CAST STEEL, FREE-MACHINING STEEL
1,2067100Cr6BL3L3SUJ2
1,2210115Cr
V3
L2
1,224151Cr
V4
1,2419105WCr6SKS31
1,2419105WCr6SKS31
1,254245WCr
V7
BS1S1
1,255060WCr
V7
S1
1,271355Ni
Cr
Mo
V6
L6SKH1;SKT4
1,272150Ni
Cr13
1,276275Cr
Mo
Ni
W67
1,276275Cr
Mo
Ni
W67
1,284290Mn
Cr
V8
B02O2
1,3505100Cr6534A9952100SUJ2
1,562214Ni6ASTMA350LF5
1,573214Ni
Cr10
3415SNC415(H)
1,575214Ni
Cr14
655M133415;3310SNC815(H)
1,651136Cr
Ni
Mo4
816M409840SNCM447
1,652321Ni
Cr
Mo2
805M208620SNCM220(H)
1,654640Ni
Cr
Mo22
311-TYPE78740SNCM240
1,658235Cr
Ni
Mo6
817M404340SNCM447
1,658717Cr
Ni
Mo6
820A16
1,665714Ni
Cr
Mo34
832M13
1,703334Cr4530A325132SCR430(H)
1,703541Cr4530M405140SCR440(H)
1,704542Cr4530A405140SCr440
1,713116Mn
Cr5
(527M20)5115SCR415
1,717655Cr3527A605155SUP9(A)
1,721825Cr
Mo4
1717CDS1104130SM420;SCM430
1,722034Cr
Mo4
708A374137;4135SCM432;SCCRM3
Material No.Germany DINGB BSUSAJAPAN
PLAIN STEEL, CAST STEEL, FREE-MACHINING STEEL
1,722341Cr
Mo4
708M404140:4142SCM440
1,722542Cr
Mo4
708M404140SCM440(H)
1,726215Cr
Mo5
SCM415(H)
1,733513Cr
Mo4 4
1501-620-Gr27ASTMA182SPVAF12
1,736132Cr
Mo12
722M24
1,738010Cr
Mo9 10
1501-622Gr31:45ASTMA182F.22SPVA, SCMV4
1,771514Mo
V6 3
1503-660-440
1,815950Cr
V4
735A506150SUP10
1,815950Cr
V4
735A506150SUP10
1,3501100Cr2E50100
1,571036Ni
Cr6
640A353135SNC236
1,573636Ni
Cr10
3435SNC631(H)
1,575531Ni
Cr14
653M31SNC836
1,773324Cr
Mo
V55
1,7755GS-45Cr
Mo
V104
1,807021Cr
Mo
V511
1,850941Cr
ALMo7
905M39SACM645
1,852339Cr
Mo
V139
897M39
1,231140Cr
Mn
Mo7
1,4882X50Cr
Mn
Ni
Nb
N219
1,586435Ni
Cr18
HIGH-ALLOY STEEL, CAST STEEL
1,2343X38Cr
Mo
V51
BH11H11SKD6
1,2344X40Cr
Mo
V51
BH13H13SKD61
1,2379X155Cr
VMo121
BD2D2SKD11
1,2436X201Cr
W12
SKD2
1,2581X30WCr
V93
BH21H21SKD5
1,2601X165Cr
Mo
V12
1,2606X37Cr
Mo
Al13
405S17405SUS405
1,4006(G-)X10Cr13410S21SUS410SUS410
1,4016X8Cr17430S15430SUS430
1,4021X20Cr13420S37420SUS420J1
1,4027G-X20Cr14420C29SCS2
1,4086G-X120Cr29452C11
1,4104X12Cr
Mo
S17
441S29430FSUS430F
1,4113X6Cr
Mo17
434S17434SUS434
1,4340G-X40Cr
Ni274
1,4417X2Cr
Ni
Mo
Si195
S31500
1,4720X20Cr
Mo13
1,4724X10Cr
A113
403S17405SUS405
1,4742X10Cr
A118
430S15430SUS430
1,4762X10Cr
A124
446SUH446
1,4034X46Cr13420S45
1,4057X20Cr
Ni17
431S29431SUS431
1,4125X105Cr
Mo17
SUS440C
Material No.

Xem thêm: Vật liệu pbr là gì ? 3dcoat: kết cấu dễ dàng với vật liệu pbr

Germany DINGB BSUSAJAPAN
STAINLESS STEEL AND CAST IRONAUSTENITIC STAINLESS STEEL
1,4301X5Cr
Ni189
304S15304SUS304
1,4310X12Cr
Ni177
301S21301SUS301
1,4311X2Cr
Ni
N1810
304S62304LNSUS304LN
1,4312G-X10Cr
Ni188
302C25
1,4350X5Cr
Ni189
304s31304
1,4362X2Cr
Ni
N234
S32304
1,4401X5Cr
Ni
Mo17122
316S16316SUS316
1,4404X2Cr
Ni
Mo1810
316S12316LSUS316
1,4410G-X10Cr
Ni
Mo189
1,4429X2Cr
Ni
Mo
N17133
316S63316LNSUS316LN
1,4435X2Cr
Ni
Mo18143
316S13316LSCS16
1,4436X5Cr
Ni
Mo17133
316S33316SUS316
1,4438X2Cr
Ni
Mo18164
317S12317LSUS317L
1,4500G-X7Ni
Cr
Mo
Cu
Nb2520
1,4541X10Cr
Ni
Mo
Ti1810
321S12321SUS321
1,4450X10Cr
Ni
Nb
347S17347SUS347
1,4552G-X7Cr
Ni
Nb189
347C17
1,4571X10Cr
Ni
Mo
Ti1810
320S17316TiSUS316TI
1,4583X10Cr
Ni
Mo
Nb1812
318
1,4585G-X7Cr
Ni
Mo
Cu
Nb1818
1,4828X15Cr
Ni
Si2012
309S24309SUH309
1,4845X12Cr
Ni2521
310S24310SSUH310:SUS310S
AUSTENITIC/FERRITIC STAINLESS STEEL (DUPLEX)
1,4460X8Cr
Ni
Mo275
S32900SUS329J1
1,4462X2Cr
Ni
Mo
N2253
1,4821X20Cr
Ni
Si254
1,4823G-X40Cr
Ni
Cr42
Grade 2ANi-Hard 2
0,9625G-X330Ni
Cr42
Grade 2BNi-Hard 1
0,9630G-X300Cr
Ni
Si952
Ni-Hard 4
0,9635G-X300Cr
Mo153
HARDENED CAST IRON
0,9640G-X300Cr
Mo
Ni1521
0,9645G-X260Cr
Mo
Ni2021
0,9650G-X260Cr27Grade 3DA532IIIA25%Cr
0,9655G-X300Cr
Mo271
0,9655G-X300Cr
Mo271
Grade 3EA532IIIA25%Cr
*
BẢNG SO SÁNH HỢP KIM CAO CẤP
Material No.Germany DINGB BSUS TRADE DESIGNATIONUSAJAPAN
HIGH-TEMP ALLOYSSUPER-ALLOYS Fe-BASED
1,4558X2Ni
Cr
AITi3220
NA15Incoloy 800N08800
1,4562X21Ni
Cr
Mo
Cu32287
N08031
1,4563X21Ni
Cr
Mo
Cu
N31274
N08028
1,4864X12Ni
Cr
Si
330SUH330
1,4864X12Ni
Cr
Si3616
NA17N08330SUH330
1,4958X5Ni
Cr
AITi3120
1,4977X40Co
Cr
Ni2020
A-286S66286
Greek AscoloyS41800
Haynes 556 (HS556)R30556
N155R30155
SUPER-ALLOYS Co-BASED
Haynes 188R30188
L605 (Haynes 25)R30605
MARM-302, 322, 509
Stellite 6, 21, 31
SUPER-ALLOYS Ni-BASED
2,4360Ni
Cu30Fe
NA13Monel 400
2,4610Ni
Mo16Cr16Ti
Hastelloy C-4
2,4630Ni
Cr20Ti
HR5,203-4Nimonic 75N06075
2,4642Ni
Cr29Fe
Inconel 690
2,4810G-Ni
Mo30
Hastelloy CN10276
2,4856Ni
Cr22Mo9Nb
NA21Inconel 625N06625
2,4858Ni
Cr21Mo
NA16Incoloy 825N08825
2,4375Ni
Cu30AI
NA18Monel K-500
2,4668Ni
Cr19Fe
Nb
Mo
Inconel 718N07718
2,4669Ni
Cr15Fe7Ti
AI
Inconel X-750N07750
2,4685G-Ni
Mo28
Hastelloy BN10001
2,4694Ni
Cr16Fe7Ti
AI
Inconel 751N00751
TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS
3,7025Ti12TA1R50250
3,7124Ti
Cu2
2TA21-24
3,7195Ti
AI3V2.5
3,7225Ti1PdTP1R52250
3,7115Ti
AI5Sn2
3,7145Ti
AI6Sn2Zr4Mo2Si
R54620
3,7165Ti
AI6V4
TA10-13;TA28TA10-13;Ti
AI6V4
R56400
3,7175Ti
AI6V6Sn2
Ti6V6AI2SnR56620
3,7185Ti
AI4Mo4Sn2
TA45-51;TA57
*
CÁC MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU
EN steel numberEN steel nameASTM gradeAISI/SAE gradeUNSDINBSUNIJIS
(Europe)(Europe)(USA)(USA)(USA)(Germany)(UK)(Italy)(Japan)
Carbon steels
1,1141C15D1010CK15040A15C15S12C
1,0401C18D1018C15080M15C16S15
1,0453C16.8080A151C15S15CK
EN3BS15C
1,0503C451045C45060A47C45S45C
1,1191CK45080A461C45S48C
1,1193CF45080M46C46
1,1194CQ45C43
1,072635S201140/114635S20212M40
1,072745S2045S20En8M
1,071511SMn3712159SMn28230M07CF9SMn28SUM 25
1,07369SMn36En1ACF9SMn36SUM 22
1,071811SMn
Pb30
12L149SMn
Pb28
230M07 LeadedCF9SMn
Pb29
SUM 22
1,073711SMn
Pb37
9SMn
Pb36
En1B LeadedCF9SMn
Pb36
SUM 23
SUM 24
Alloy steels
1,7218413025Cr
Mo4
708A3025Cr
Mo4 (KB)
SCM 420
GS-25Cr
Mo4
CDS11030Cr
Mo4
SCM 430
SCCr
M1
1,722342Cr
Mo4
4140/414241Cr
Mo4
708M4041Cr
Mo4
SCM 440
1,722542Cr
Mo4
708A4238Cr
Mo4 (KB)
SCM 440H
1,722742Cr
Mo
S4
709M40G40 Cr
Mo4
SNB 7
1,356343Cr
Mo4
En1942Cr
Mo4
SCM 4M
En19CSCM 4
1,658234Cr
Ni
Mo6
434034Cr
Ni
Mo6
817M4035Ni
Cr
Mo6 (KB)
SNCM 447
1,656240Ni
Cr
Mo8-4
En2440Ni
Cr
Mo7 (KB)
SNB24-1-5
1,654320Ni
Cr
Mo2-2
862021Ni
Cr
Mo22
805A2020Ni
Cr
Mo2
SNCM 200 (H)
1,652321Ni
Cr
Mo2
805M20
1,541516Mo3A240 A/B/CK1282215Mo31503-243B15Mo3STBA12
K1232024016Mo3
K12020243
K11820
Stainless steels
1,431X10Cr
Ni18-8
301S30100
1,4318X2Cr
Ni
N18-7
301LN
1,4305X8Cr
Ni
S18-9
303S30300X10Cr
Ni
S18-9
303S 31X10Cr
Ni
S18-09
SUS 303
En58M
1,4301X2Cr
Ni19-11
304S30400X5Cr
Ni18-9
304S 15X5Cr
Ni18-10
SUS 304
X2Cr
Ni18-10
X5Cr
Ni18-10
304S 16SUS 304-CSP
XCr
Ni19-9
304S 18
304S 25
En58E
1,4306X2Cr
Ni19-11
304LS30403304S 11SUS304L
1,4311X2Cr
Ni
N18-10
304LNS30453
14.948X6Cr
Ni18-11
304HS30409
14.303X5Cr
Ni18-12
305S30500
1,4401X5Cr
Ni
Mo17-12-2
316S31600X5Cr
Ni
Mo17 12 2
316S 29X5Cr
Ni
Mo17 12
SUS 316
1,4436X5Cr
Ni
Mo18-14-3
X5Cr
Ni
Mo17 13 3
316S 31X5Cr
Ni
Mo17 13
SUS316TP
X5Cr
Ni
Mo 19 11
316S 33X8Cr
Ni
Mo17 13
X5Cr
Ni
Mo 18 11
En58J
1,4404X2Cr
Ni
Mo17-12-2
316LS31603316S 11SUS316L
1,4406X2Cr
Ni
Mo
N17-12-2
316LNS31653
1,4429X2Cr
Ni
Mo
N17-13-3
1,4571316TiS31635X6Cr
Ni
Mo
Ti17-12
320S 33
1,4438X2Cr
Ni
Mo18-15-4
317LS31703
1,4541321S32100X6Cr
Ni
Ti18-10
321S 31SUS321
1,4848GX40Cr
Ni
Si25-20
A351 HK40J94204SEW 595 GX40Cr
Ni
Si25-20
310C40SCH22
1,4859GX10Ni
Cr
Si
Nb32-20
N08151GX10Ni
Cr
Si
Nb32-20
14.878X12Cr
Ni
Ti18-9
321HS32109
X8Cr
Ni
Ti18-10
1,4906X7Cr
Ni
Nb18-10
347HS34709
14.512X6Cr
Ti12
409S40900SUH409
410S41000
1,4016430S43000X6Cr17430S 17SUS430
440AS44002
14.112440BS44003
14.125440CS44004X105Cr
Mo17
SUS440C
1,4104430FS44020X14Cr
Mo
S17
SUS430F
1,4057X17Cr
Ni16-2
431 X<6>S43100X16Cr
Ni16
431S 29SUS431
1,542316Mo5A335 P14520K1152216Mo5STPA12
4419H
4419
1,771514Mo
V6-3
A335 P2K1154714Mo
V6-3
660STPA20
1,733513Cr
Mo4-5
A335 P11K11597STPA23
1,733810Cr
Mo5-5
1,737510Cr
Mo9-10
A335 P22K2159017175 10Cr
Mo910
STPA24
1,73811Cr
Mo9-10
1,738312Cr
Mo9-10
1,7362X11Cr
Mo5
A335 P5501K41545STPA25
1,7366X12Cr
Mo5
502S50100
12Cr
Mo19-5
S50200
1,7386X11Cr
Mo9-1
A335 P9503S50400STPA26
X12Cr
Mo9-1
S50488
K90941
1,4903X10Cr
Mo
vatlieudep.comb
N9-1
A335 P91K91560X10Cr
Mo
vatlieudep.comb
N9-1
1,4905X11Cr
Mo
Wvatlieudep.comb9-1-1
A335 P92K92460X11Cr
Mo
Wvatlieudep.comb9-1-1
1,4906X12Cr
Mo
Wvatlieudep.comb
N10-1-1
X12Cr
Mo
Wvatlieudep.comb
N10-1-1
1,4539X1Ni
Cr
Mo
Cu25-20-5
904LN08904
1,4547X1Cr
Ni
Mo
Cu
N20-18-7
S31254
1,4565NIT50S20910
NIT60S21800
Tool steels
1,2363X100Cr
Mo
V5
A-2T30102X100Cr
Mo
V51
BA 2X100Cr
Mo
V5-1 KU
SKD 12
A-3T30103
A-4T30104
A-6T30106
A-7T30107
A-8T30108
A-9T30109
1,2365X32Cr
Mo
V3-3
H10T20810X32Cr
Mo
V3-3
SKD 7
32Cr
Mo
V12-28
32Cr
Mo
V12-28
1,2379X153Cr
Mo
V12
D-2X153Cr
Mo
V12-1
BD 2X155Cr
VMo12-1
SKD 11
1,251O-1100Mn
Cr
W4
Bo 195Mn
WCr-5 KU

Mô tả sản phẩm 20Cr
Mn
Ti là thép được cacbon hóa, thường là thép có hàm lượng cacbon thấp với hàm lượng cacbon là 0,17% - 0,24%. Thép cacbon hóa và làm cứng bề mặt 20Cr
Mn
Ti. Khả năng gia công tốt, biến dạng gia công nhỏ và khả năng chống mỏi tốt. Thép GB 20Cr
Mn
Ti được sử dụng rộng rãi cho nhiều loại...

*
*

Mô tả sản phẩm 20Cr
Mn
Ti là thép được cacbon hóa, thường là thép có hàm lượng cacbon thấp với hàm lượng cacbon là 0,17% - 0,24%. Thép cacbon hóa và làm cứng bề mặt 20Cr
Mn
Ti. Khả năng gia công tốt, biến dạng gia công nhỏ và khả năng chống mỏi tốt. Thép GB 20Cr
Mn
Ti được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng khác nhau trong sử dụng ổ trục/Bánh răng trong máy móc quay. Các ứng dụng điển hình như thân van, máy bơm và phụ kiện, bánh xe chịu tải cao, bu lông, bu lông hai đầu, bánh răng, động cơ đốt trong. Đầu máy điện, máy công cụ, máy kéo, thiết bị cán thép, máy khoan, phương tiện đường sắt và trục truyền động của máy khai thác mỏ trên bi thép, con lăn và ống bọc trục, v.v. Đặc tính thép 20crmnti như dưới đây.

Mác thép tương tự và vật liệu thép tương đương:

EU vatlieudep.com

HOA KỲ -

Đức DIN,WNr

Ý UNI

Trung Quốc GB

Ba Lan PN

Nga GOST

Liên ISO

20Mn
Cr5 (1.7147)

SAE5120

20Mn
Cr5

20Mn
Cr5

20Cr
Mn
Ti

18HGT

18KHG

20Mn
Cr5

Thành phần hóa học (wt. %)

C( phần trăm )

Sĩ( phần trăm )

Mn( phần trăm )

Cr( phần trăm )

Ti( phần trăm )

0.17-0.23

0.17-0.37

0.80-1.10

1.00-1.30

0.04-0.10

Xử lý nhiệt:

Xử lý nhiệt

Làm nguội

Bình thường hóa

Q&T

Tính chất cơ học Tính chất cơ học của thép bánh răng GB 20Cr
Mn
Ti đã ủ

Độ bền kéo

Mpa

Năng suất

Mpa

mô-đun số lượng lớn

Điểm trung bình

mô đun cắt

Điểm trung bình

Tỷ lệ Poisson

Dẫn nhiệt

W/m
K

520

415 phút

140

80

0.27-0.30

46.6

Phạm vi sản phẩm:

Kích thước

Quá trình

Tình trạng giao hàng

Φ18 - 460 mm Chiều dài:6M ở trên

Có thể được khách hàng hóa bởi mọi khách hàng

Rèn, cán nóng và làm lạnh, đúc

Đen, quay thô, nổ mìn

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: ASTM A29/A29M GB EN 10083/3 JIS G4053 GB GB/T GB/T 3077-1988 Đóng gói

*
*

*

Chú phổ biến: Thanh thép bánh răng hợp kim GB 20Cr
Mn
Ti 20Mn
Cr5, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy