mang đến tôi hỏi cách hoạch toán Tài khoản 151 - Hàng thiết lập đang đi đường theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được mức sử dụng thế nào? - thắc mắc của Mỹ Anh (Hậu Giang).
*
Nội dung chính

Nguyên tắc kế toán thông tin tài khoản 151 - Hàng cài đặt đi con đường được quy định như thế nào?

Căn cứ theo lý lẽ tại khoản 1 Điều 24 Thông tư 200/2014/TT-BTC, chế độ kế toán so với Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường được hiện tượng như sau:

- tài khoản 151 dùng để phản ánh trị giá của những loại hàng hóa, vật tứ (nguyên liệu, đồ dùng liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua kế bên đã nằm trong quyền sở hữu của công ty còn đang trên đường vận chuyển, sinh sống bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan hoặc sẽ về mang lại doanh nghiệp nhưng lại đang ngóng kiểm dìm nhập kho.

Bạn đang xem: Vật liệu đi đường kỳ trước về nhập kho

- sản phẩm hóa, vật tứ được coi là thuộc quyền sở hữu của người sử dụng nhưng không nhập kho, bao gồm:

+ sản phẩm hóa, vật bốn mua ngoại trừ đã giao dịch tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán nhưng mà còn đặt ở kho fan bán, nghỉ ngơi bến cảng, bến bãi rộng lớn hoặc đang trê tuyến phố vận chuyển.

+ sản phẩm hóa, vật tứ mua kế bên đã về đến doanh nghiệp nhưng đang ngóng kiểm nghiệm, kiểm dìm nhập kho.

- kế toán hàng cài đang đi mặt đường được ghi thừa nhận trên tài khoản 151 theo hình thức giá gốc luật trong chuẩn chỉnh mực kế toán “Hàng tồn kho”.

- hàng ngày, khi nhận thấy hóa đơn mua hàng, dẫu vậy hàng không về nhập kho, kế toán chưa ghi sổ mà triển khai đối chiếu với thích hợp đồng tài chính và lưu giữ hóa solo vào tập làm hồ sơ riêng: “Hàng cài đang đi đường”.

Trong tháng, trường hợp hàng về nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho cùng hóa đơn mua hàng ghi sổ thẳng vào các Tài khoản 152 “Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu”, thông tin tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 156 “Hàng hóa”, tài khoản 158 “Hàng hoá kho bảo thuế”.

- Nếu cuối tháng hàng vẫn chưa về thì địa thế căn cứ hóa đơn mua sắm ghi vào tài khoản 151 “Hàng sở hữu đang đi đường”. Kế toán yêu cầu mở cụ thể để theo dõi và quan sát hàng mua đang đi con đường theo từng chủng một số loại hàng hóa, thiết bị tư, từng lô hàng, từng hòa hợp đồng kinh tế.

*

Hoạch toán thông tin tài khoản 151 - Hàng tải đang đi mặt đường (Hình từ bỏ Internet)

Kết cấu và ngôn từ phản ánh của thông tin tài khoản 151 - Hàng cài đang đi đường gồm những gì?

Căn cứ theo phương pháp tại khoản 2 Điều 24 Thông tư 200/2014/TT-BTC, kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường được quy định như sau:

Bên Nợ

- Trị giá bán hàng hóa, vật tư đã mua đang đi đường.

- Kết gửi trị giá thực tế của hàng vật bốn mua đã đi đường vào cuối kỳ (trường hợp công ty hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có

- Trị giá chỉ hàng hóa, vật bốn đã thiết lập đang đi con đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển nhượng bàn giao thẳng đến khách hàng.

- Kết chuyển trị giá thực tiễn của hàng hóa, vật tứ đã tải đang đi đường thời điểm đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ).

Số dư mặt Nợ

Đối với số dư bên Nợ của thông tin tài khoản 151 - Hàng cài đặt đang đi được được xác minh là trị giá hàng hóa, vật tứ đã cài đặt nhưng còn đã đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).

Phương pháp kế toán tài chính nào được áp dụng trong một trong những giao dịch kinh tế tài chính chủ yếu so với Tài khoản 151 - Hàng cài đang đi đường?

Căn cứ theo biện pháp tại khoản 3 Điều 24 Thông tư 200/2014/TT-BTC, cách thức kế toán một trong những giao dịch tài chính chủ yếu so với Tài khoản 151 - Hàng cài đặt đang đi con đường được lý lẽ như sau:

- ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên.

+ cuối kỳ kế toán, căn cứ vào hóa đơn mua sắm chọn lựa của những loại hàng sở hữu chưa về nhập kho, ví như thuế giá trị tăng thêm đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ thông tin tài khoản 151 - Hàng download đang đi con đường (giá chưa tồn tại thuế cực hiếm gia tăng).

Nợ tài khoản 133 - Thuế giá trị tăng thêm được khấu trừ.

Có thông tin tài khoản 331 - đề xuất trả cho người bán; hoặc

Có những Tài khoản 111, 112, 141,...

+ Trường hòa hợp thuế giá trị tăng thêm đầu vào ko được khấu trừ thì quý giá hàng mua bao gồm cả thuế quý giá gia tăng.

+ thanh lịch tháng sau, khi mặt hàng về nhập kho, địa thế căn cứ hóa 1-1 và phiếu nhập kho, ghi:

Nợ tài khoản 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu.

Nợ tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ.

Nợ tài khoản 156 - hàng hóa.

Có thông tin tài khoản 151 - Hàng tải đang đi đường.

+ Trường phù hợp sang mon sau mặt hàng hóa, vật tứ đã thiết lập đang đi đường không nhập kho nhưng mà giao thẳng cho người sử dụng theo phù hợp đồng tài chính tại phương tiện, trên kho bạn bán, trên bến cảng, bến bãi, hoặc giữ hộ thẳng cho khách hàng, gửi buôn bán đại lý, ký gửi, ghi:

Nợ tài khoản 632 - giá chỉ vốn sản phẩm bán; hoặc

Nợ tài khoản 157 - Hàng giữ hộ đi bán.

Có thông tin tài khoản 151 - Hàng cài đặt đang đi đường.

Xem thêm: Vật liệu lọc odm - hạt lọc odm 2f nga

+ Trường hòa hợp hàng tải đang đi con đường bị hao hụt, mất mát phát hiện ngay khi phát sinh hoặc khi kiểm kê cuối kỳ, căn cứ vào biên bản về mất mát, hao hụt, kế toán tài chính phản ánh quý giá hàng tồn kho bị mất mát, hao hụt, ghi:

Nợ thông tin tài khoản 1381 - gia tài thiếu chờ xử lý.

Có thông tin tài khoản 151 - Hàng tải đang đi đường.

- ngôi trường hợp công ty lớn hạch toán hàng tồn kho theo cách thức kiểm kê định kỳ.

+ Đầu kỳ, kế toán địa thế căn cứ trị giá thực tế hàng hoá, vật tư đang đi con đường đã kết chuyển thời điểm cuối kỳ trước kết gửi trị giá thực tiễn của hàng hóa, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:

Nợ tài khoản 611 - cài hàng.

Có thông tin tài khoản 151 - Hàng download đang đi đường.

+ Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào tác dụng kiểm kê khẳng định trị giá thực tế của mặt hàng hóa, vật tứ đã tải nhưng không về nhập kho (còn sẽ đi con đường cuối kỳ), ghi:

Cách hạch toán tài khoản 152 – Nguyên liệu, thứ liệu
1. Cơ chế kế toán a) thông tin tài khoản này dùng để phản ánh trị giá bán hiện gồm và thực trạng biến hễ tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của bạn là những đối tượng người dùng lao đụng mua ngoài hoặc tự sản xuất dùng cho mục tiêu sản xuất, marketing của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu phản ánh vào tài khoản này được phân nhiều loại như sau:- Nguyên liệu, vật liệu chính: Là đa số loại nguyên liệu và vật tư khi gia nhập vào quy trình sản xuất thì cấu thành thực thể trang bị chất, thực thể bao gồm của sản phẩm. Do vậy có mang nguyên liệu, vật tư chính gắn liền với từng công ty sản xuất gắng thể. Trong số doanh nghiệp marketing thương mại, dịch vụ... Không đưa ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật liệu chính cũng bao hàm cả nửa thành phẩm mua bên cạnh với mục đích tiếp tục quá trình sản xuất, sản xuất ra thành phẩm.- vật tư phụ: Là đều loại vật tư khi thâm nhập vào quy trình sản xuất, ko cấu thành thực thể chủ yếu của sản phẩm nhưng rất có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm unique của thành phầm hoặc tạo đk cho thừa trình sản xuất sản phẩm được triển khai bình thường, hoặc phục vụ cho yêu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo vệ đóng gói; phục vụ cho quy trình lao động.- Nhiên liệu: Là đông đảo thứ có tác dụng cung cấp cho nhiệt lượng trong quy trình sản xuất, marketing tạo đk cho quá trình sản xuất sản phẩm ra mắt bình thường. Nhiên liệu hoàn toàn có thể tồn tại sinh sống thể lỏng, thể rắn cùng thể khí.- Vật tư thay thế: Là hầu hết vật tư dùng để thay thế, sửa chữa thay thế máy móc thiết bị, phương tiện đi lại vận tải, công cụ, luật sản xuất...- vật liệu và thiết bị tạo cơ bản: Là rất nhiều loại vật liệu và sản phẩm công nghệ được sử dụng cho quá trình xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị tạo ra cơ bản bao tất cả cả thiết bị nên lắp, không đề xuất lắp, công cụ, giải pháp và đồ gia dụng kết cấu dùng làm lắp đặt vào công trình xây dựng xây dựng cơ bản.
*
b) kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu trên thông tin tài khoản 152 đề xuất được tiến hành theo nguyên lý giá gốc khí cụ trong chuẩn mực “Hàng tồn kho”. Nội dung giá gốc của nguyên liệu, vật tư được khẳng định tuỳ theo từng nguồn nhập.- Giá cội của nguyên liệu, vật tư mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu, thuế bảo đảm môi trường buộc phải nộp (nếu có), túi tiền vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,... Nguyên liệu, vật liệu từ nơi cài đặt về mang đến kho của doanh nghiệp, công tác làm việc phí của cán bộ thu mua, ngân sách của thành phần thu tải độc lập, các chi phí khác có tương quan trực sau đó việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định nấc (nếu có):+ Trường phù hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ảnh theo giá chỉ mua chưa tồn tại thuế GTGT. Nếu như thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì cực hiếm của nguyên liệu, vật liệu mua vào bao hàm cả thuế GTGT.+ Đối với nguyên liệu, vật tư mua bởi ngoại tệ được tiến hành theo phương pháp tại Điều 69 – hướng dẫn cách thức kế toán chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái.- Giá cội của nguyên liệu, vật tư tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất chế tao và túi tiền chế biến.- Giá nơi bắt đầu của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến, bao gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất mướn ngoài gia công chế biến, chi phí vận chuyển vật liệu đến nơi sản xuất và từ nơi chế tao về doanh nghiệp, tiền mướn ngoài tối ưu chế biến.- Giá gốc của nguyên liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần là quý hiếm được những bên thâm nhập góp vốn liên kết kinh doanh thống nhất review chấp thuận. C) vấn đề tính trị giá của nguyên liệu, vật liệu tồn kho, được thực hiện theo một trong các phương pháp sau:- cách thức giá đích danh;- cách thức bình quân gia quyền sau những lần nhập hoặc cuối kỳ;- cách thức nhập trước, xuất trước.Doanh nghiệp lựa chọn phương thức tính giá chỉ nào thì phải bảo đảm tính đồng hóa trong cả niên độ kế toán. D) Kế toán cụ thể nguyên liệu, vật liệu phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm, sản phẩm nguyên liệu, thiết bị liệu. Trường hòa hợp doanh nghiệp sử dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, đồ dùng liệu, thì thời điểm cuối kỳ kế toán buộc phải tính thông số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của nguyên liệu, vật tư để tính giá thực tiễn của nguyên liệu, vật liệu xuất cần sử dụng trong kỳ theo công thức:
Hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của NVL (1)=Giá thực tế của NVL tồn kho đầu kỳ+Giá thực tiễn của NVL nhập kho trong kỳ
Giá hạch toán của NVL tồn kho đầu kỳ+Giá hạch toán của NVL nhập kho vào kỳ

Giá thực tiễn của NVL xuất sử dụng trong kỳ=Giá hạch toán của NVL xuất cần sử dụng trong kỳxHệ số chênh lệch thân giá thực tế và giá chỉ hạch toán của NVL (1)
đ) Không phản chiếu vào tài khoản này đối với nguyên vật liệu không nằm trong quyền sở hữu của công ty như nguyên liệu nhận giữ hộ, vật liệu nhận nhằm gia công, vật liệu nhận từ bên giao ủy thác xuất-nhập khẩu...2. Kết cấu và câu chữ phản ánh của thông tin tài khoản 152 - Nguyên liệu, đồ vật liệuBên Nợ:- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho vị mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, dìm góp vốn hoặc từ các nguồn khác;- Trị giá bán nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện tại khi kiểm kê;- Kết đưa trị giá thực tế của nguyên liệu, vật tư tồn kho vào cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ).Bên Có:- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất, gớm doanh, nhằm bán, mướn ngoài gia công chế biến, hoặc mang đi góp vốn;- Trị giá bán nguyên liệu, vật liệu trả lại người cung cấp hoặc được giảm giá hàng mua;- chiết khấu thương mại dịch vụ nguyên liệu, đồ dùng liệu lúc mua được hưởng;- Trị giá bán nguyên liệu, vật tư hao hụt, mất non phát hiện tại khi kiểm kê;- Kết đưa trị giá thực tiễn của nguyên liệu, vật tư tồn kho thời điểm đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp lớn kế toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ).Số dư mặt Nợ:Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật tư tồn kho cuối kỳ.3. Phương thức kế toán một số trong những giao dịch kinh tế tài chính chủ yếu3.1. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kê khai hay xuyên.a) lúc mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, địa thế căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có tương quan phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu nhập kho:- nếu như thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật tư (giá mua chưa xuất hiện thuế GTGT)Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có những TK 111, 112, 141, 331,... (tổng giá chỉ thanh toán).- trường hợp thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì cực hiếm nguyên trang bị liệu bao hàm cả thuế GTGT.b) Kế toán nguyên vật liệu trả lại cho những người bán, khoản tách khấu dịch vụ thương mại hoặc giảm ngay hàng chào bán nhận được khi mua nguyên vật liệu:- Trường vừa lòng trả lại nguyên đồ dùng liệu cho tất cả những người bán, ghi:Nợ TK 331 - đề xuất trả cho tất cả những người bán gồm TK 152 - Nguyên liệu, vật tư Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.- Trường thích hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc ưu đãi giảm giá hàng cung cấp nhận được sau khoản thời gian mua nguyên, vật liệu (kể cả các khoản tiền phạt phạm luật hợp đồng kinh tế về thực chất làm giảm ngay trị bên mua yêu cầu thanh toán) thì kế toán phải căn cứ vào tình hình biến động của vật liệu để phân chia số ưu tiên thương mại, giảm ngay hàng bán tốt hưởng dựa vào số vật liệu còn tồn kho, số sẽ xuất cần sử dụng cho sản xuất thành phầm hoặc đến hoạt động chi tiêu xây dựng hoặc đã xác minh là tiêu thụ trong kỳ:Nợ các TK 111, 112, 331,.... Bao gồm TK 152 - Nguyên liệu, vật tư (nếu NVL còn tồn kho) Có các TK 621, 623, 627, 154 (nếu NVL đã xuất sử dụng cho sản xuất) có TK 241 - sản xuất cơ bạn dạng dở dang (nếu NVL sẽ xuất sử dụng cho hoạt động chi tiêu xây dựng) tất cả TK 632 - giá chỉ vốn hàng bán (nếu thành phầm do NVL kia cấu thành sẽ được khẳng định là tiêu thụ trong kỳ) Có những TK 641, 642 (NVL sử dụng cho vận động bán hàng, cai quản lý) gồm TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).c) Trường vừa lòng doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn mua sắm chọn lựa nhưng nguyên liệu, vật tư chưa về nhập kho công ty thì kế toán lưu lại hóa đơn vào một trong những tập làm hồ sơ riêng “Hàng thiết lập đang đi đường”.- Nếu hồi tháng hàng về thì căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho để ghi vào thông tin tài khoản 152 “Nguyên liệu, đồ liệu”.- giả dụ đến vào cuối tháng nguyên liệu, vật liệu vẫn không về thì địa thế căn cứ vào hóa đơn, kế toán ghi thừa nhận theo giá chỉ tạm tính:Nợ TK 151 - Hàng sở hữu đang đi đường
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) bao gồm TK 331 - nên trả cho người bán; hoặc Có những TK 111, 112, 141,...- sang tháng sau, khi nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, địa thế căn cứ vào hóa đối chọi và phiếu nhập kho, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 151 - Hàng sở hữu đang đi đường.d) khi trả tiền cho tất cả những người bán, giả dụ được hưởng ưu tiên thanh toán, thì khoản ưu đãi thanh toán thực tiễn được tận hưởng được ghi nhấn vào doanh thu chuyển động tài chính, ghi:Nợ TK 331 - yêu cầu trả cho người bán gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chính (chiết khấu thanh toán).đ) Đối cùng với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu:- khi nhập khẩu nguyên vật dụng liệu, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật tư Có TK 331 - đề xuất trả cho tất cả những người bán gồm TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33312) (nếu thuế GTGT nguồn vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ) tất cả TK 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Bao gồm TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (chi ngày tiết thuế nhập khẩu). Gồm TK 33381 - Thuế đảm bảo môi trường.- nếu thuế GTGT nguồn vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ gồm TK 3331 - Thuế GTGT yêu cầu nộp (33312).- Trường đúng theo mua nguyên vật liệu có trả trước cho người bán một phần bằng nước ngoài tệ thì phần giá bán trị nguyên vật liệu tương ứng với số tiền trả trước được ghi dấn theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời khắc ứng trước. Phần giá chỉ trị nguyên liệu bằng ngoại tệ không trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc mua nguyên đồ liệu.e) Các giá cả về thu mua, bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, vật liệu từ nơi thiết lập về kho doanh nghiệp, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) Có những TK 111, 112, 141, 331,...g) Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập kho bởi thuê quanh đó gia công, chế biến:- lúc xuất nguyên liệu, đồ dùng liệu đưa theo gia công, chế biến, ghi:Nợ TK 154 - giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang tất cả TK 152 - Nguyên liệu, thứ liệu.- lúc phát sinh giá thành thuê không tính gia công, chế biến, ghi:Nợ TK 154 - ngân sách sản xuất, sale dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có các TK 111, 112, 131, 141,...- lúc nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu thuê bên cạnh gia công, chế biến xong, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 154 - giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.h) Đối với nguyên liệu, vật tư nhập kho do tự chế:- lúc xuất kho nguyên liệu, vật liệu để trường đoản cú chế biến, ghi:Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, marketing dở dang tất cả TK 152 - Nguyên liệu, thứ liệu.- khi nhập kho nguyên liệu, vật tư đã trường đoản cú chế, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật tư Có TK 154 - ngân sách chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.i) Đối cùng với nguyên liệu, vật tư thừa phát hiện tại khi kiểm kê đã xác minh được vì sao thì căn cứ nguyên nhân thừa để ghi sổ, ví như chưa xác định được tại sao thì căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật tư thừa, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 338 - nên trả, cần nộp khác (3381).- khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật tư thừa phát hiện tại trong kiểm kê, địa thế căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:Nợ TK 338 - yêu cầu trả, phải nộp không giống (3381) Có các tài khoản gồm liên quan.- Nếu xác định ngay khi kiểm kê số nguyên liệu, vật tư thừa là của những doanh nghiệp khác khi nhập kho không ghi tăng TK 152 thì ko ghi vào bên có tài năng khoản 338 (3381) nhưng doanh nghiệp dữ thế chủ động ghi chép cùng theo dõi trong hệ thống quản trị và trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.k) khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, ghi:Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642,... Có TK 152 - Nguyên liệu, thiết bị liệu.l) Xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc thay thế sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:Nợ TK 241 - gây ra cơ phiên bản dở dang tất cả TK 152 - Nguyên liệu, trang bị liệu.m) Đối cùng với nguyên liệu, đồ gia dụng liệu đưa theo góp vốn vào doanh nghiệp con, doanh nghiệp liên doanh, liên kết: lúc xuất nguyên liệu, vật dụng liệu, ghi:Nợ các TK 221, 222 (theo giá review lại)Nợ TK 811 - giá thành khác (giá review lại nhỏ tuổi hơn giá trị ghi sổ) gồm TK 152 - Nguyên liệu, vật tư (theo quý hiếm ghi sổ) gồm TK 711 - thu nhập khác (giá reviews lại to hơn giá trị ghi sổ).n) lúc xuất nguyên liệu, vật liệu dùng làm mua lại phần vốn góp tại công ty con, doanh nghiệp liên doanh, liên kết, ghi:- Ghi nhận doanh thu bán nguyên liệu và khoản đầu tư chi tiêu vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:Nợ các TK 221, 222 (theo cực hiếm hợp lý) có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ bao gồm TK 3331 - Thuế GTGT áp sạc ra phải nộp.- Ghi thừa nhận giá vốn nguyên đồ vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại doanh nghiệp con, công ty liên doanh, liên kết, ghi
Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng bán Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.o) Đối cùng với nguyên liệu, vật liệu thiếu vắng phát hiện khi kiểm kê:Mọi ngôi trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại khu vực quản lý, bảo vệ phát hiện khi kiểm kê phải khởi tạo biên bản và truy tìm nguyên nhân, xác minh người phạm lỗi. Căn cứ vào biên bạn dạng kiểm kê và ra quyết định xử lý của cấp bao gồm thẩm quyền nhằm ghi sổ kế toán:- Nếu do nhầm lẫn hoặc chưa ghi sổ phải tiến hành ghi bổ sung cập nhật hoặc điều chỉnh lại số liệu bên trên sổ kế toán;- Nếu quý hiếm nguyên liệu, vật liệu hao hụt nằm trong phạm vi hao hụt cho phép (hao hụt vật tư trong định mức), ghi:Nợ TK 632 - giá bán vốn hàng cung cấp Có TK 152 - Nguyên liệu, đồ liệu.- trường hợp số hao hụt, mất non chưa xác minh rõ vì sao phải ngóng xử lý, căn cứ vào cực hiếm hao hụt, ghi:Nợ TK 138 - phải thu khác (1381 - gia tài thiếu chờ xử lý) bao gồm TK 152 - Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu.- lúc có ra quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định, ghi:Nợ TK 111 - Tiền mặt (người phạm lỗi nộp chi phí bồi thường)Nợ TK 138 - phải thu không giống (1388) (tiền bồi thường của tín đồ phạm lỗi)Nợ TK 334 - yêu cầu trả tín đồ lao cồn (trừ tiền lương của fan phạm lỗi)Nợ TK 632 - giá bán vốn hàng chào bán (phần quý giá hao hụt, mất đuối nguyên liệu, đồ liệu còn sót lại phải tính vào giá vốn hàng bán) tất cả TK 138 - cần thu khác (1381 - tài sản thiếu đợi xử lý).p) Đối cùng với nguyên đồ dùng liệu, truất phế liệu ứ đọng, không nên dùng:- khi thanh lý, nhượng chào bán nguyên thiết bị liệu, phế liệu, kế toán phản ánh giá vốn ghi:Nợ TK 632 - giá vốn hàng cung cấp Có TK 152 - Nguyên liệu, đồ dùng liệu.- kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận bán nguyên trang bị liệu, phế liệu, ghi:Nợ những TK 111, 112, 131 bao gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5118) gồm TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp bên nước.3.2. Trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.a) Đầu kỳ, kết đưa trị giá bán nguyên liệu, vật tư tồn kho đầu kỳ, ghi:Nợ TK 611 - mua sắm Có TK 152 - Nguyên liệu, thiết bị liệu.b) Cuối kỳ, căn cứ vào tác dụng kiểm kê xác định giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 611 - cài đặt hàng.