Que hàn Dây hàn trang bị cơ khí điều khoản cầm tay Vật bốn phụ sắt kẽm kim loại Màu thực đơn

I. Que hàn tất cả thuốc bọc1. Que hàn thép những bon, thép hợp kim thấp với trung bình/Coverd electrodes for carbon steel, low và mild alloy steel
E6010
Hàn nối ống, hàn tất cả các vị trí tất cả vị trí hàn đứng phía hàn từ trên xuống.

Bạn đang xem: Vật liệu que hàn

E6013Hàn thép những bon trung bình, những kết cấu thép tổng hợp.

E7016Hàn thép các bon vừa phải và hợp kim thấp, hàn những loại bình và ống chịu áp lực đè nén trong công nghiệp đóng tàu, xây dựng.

E7018Hàn thép các bon mức độ vừa phải và hợp kim thấp, hàn những loại ống và bình chịu áp lực trong công nghiệp đóng góp tàu, xây dựng.

E7018-1Hàn thép những bon trung bình và kim loại tổng hợp thấp, hàn các loại bình với bình và ống chịu áp lực trong công nghiệp đóng tàu, xây dựng, giàn khoan.

E7024Hàn hàn thép những bon thấp, tốc độ hàn cao, năng suất hàn cao (160-180)%.

E8010-P1Hàn hàn ống các loại thép X56, X60, X65, X70 ở tất cả các vị trí tất cả vị trí hàn từ trên xuống, kim loại mối hàn có tác dụng chống rỗ xốp cao.

E8018-C1Hàn thép hợp kim thấp chịu đựng thời tiết, chịu nóng thấp như bình,ống, téc chứa và dẫn khí hóa lỏng vào công nghiệp hóa chất, năng lượng, …

E8018-G-H4RKim một số loại mối hàn có khả năng chịu va đập tốt ở -60o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%, dùng cho hàn những kết cấu ngoài bờ, dàn khoan với hàm vị Ni max là 1%.

E8018-B1-H4Hàn thép kim loại tổng hợp Cr-Mo-V, kim loại mối hàn chịu nóng đến 550o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%.

E8018-B2-H4Hàn thép kim loại tổng hợp Cr-Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu nhiệt đến 550o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%.

E8018-B6-H4RHàn thép kim loại tổng hợp 5%Cr-0.5%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu nhiệt đến 550o
C, được vận dụng trong ngành công nghiệp hóa dầu.

E9018-B3-H4Hàn thép hợp kim Cr-Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn sức chịu nóng đến 600o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%.

E9016-B9-H4Hàn thép kim loại tổng hợp 9%Cr-1%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn sức chịu nóng đến 650o
C, được ứng dụng trong ngành công nghiệp năng lượng, hóa dầu.

E9018-B2 H4RHàn thép kim loại tổng hợp thấp, thép Cr-Mo như bình, ống chịu áp lực trong công nghiệp hóa chất, tích điện (nhiệt điện, thủy điện), …

E10018-D2 H4RHàn thép C-Mn, thép hợp kim thấp như ống chịu áp lực đè nén trong công nghiệp hóa chất, năng lượng, tạo giàn khoan, …

2. Que hàn thép ko gỉ/Coverd electrodes for stainless steelE308Hàn thép ko gỉ austenit 18%Cr-8%Ni theo ASTM 304, 1Cr18Ni9Ti hoặc những loại thép tương đương.

E308LHàn thép không gỉ austenit 18%Cr-8%Ni theo ASTM 304, 304L, 0Cr18Ni9 hoặc các loại tương đương.

E309Hàn thép không gỉ austenit 22%Cr-12%Ni theo ASTM 309 hoặc hàn những loại thép tương tự hoặc dùng để làm hàn nối thép ko gỉ Cr
Ni, Cr
Ni
Mo với các loại thép kim loại tổng hợp thấp cùng trung bình.

E309LHàn thép không gỉ austenit 22%Cr-12%Ni theo ASTM 309, 309L hoặc hàn các loại thép tương đương hoặc hàn nối thép không gỉ Cr
Ni, Cr
Ni
Mo với những loại thép hợp kim thấp với trung bình.

E309MoHàn nối thép ko gỉ, thép austenit Cr-Ni-Mo với những loại thép kim loại tổng hợp thấp cùng trung bình.

E316Hàn thép không gỉ Cr-Ni-Mo theo ASTM 316 hoặc hàn các loại thép tương đương.

E316LHàn thép ko gỉ austenit Cr-Ni-Mo theo ASTM 316, 316L hoặc những loại thép tương đương.

E2209Hàn thép ko gỉ 2 pha, hàn lớp lót, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu nóng đến 250o
C, có chức năng chống ăn mòn cao.

3. Que hàn khác/Other coverd electrodeENi
Fe-Cl
Là các loại que hàn gang, dùng làm hàn gang cùng với gang, gang cùng với thép.

Ecu
Mn
Ni
Al
Là các loại que hàn kim loại tổng hợp Cu-Mn, dùng để làm hàn cánh quạt, chân vịt,…

E4043Hàn kim loại tổng hợp Al-Si và các loại kim loại tổng hợp nhôm khác.

Eni
Cr
Mo-3
Hàn thép kim loại tổng hợp nền Ni, thép kim loại tổng hợp Cr-Mo-Nb, kim loại mối hàn có chức năng chống ăn mòn cao, khả năng chống nứt nóng cao, chịu nóng đến 1200o
C, chịu đựng va đập xuất sắc ở -196o
C,…

Eni
Cr
Fe-3
Hàn thép hợp kim Ni-Cr, thép kim loại tổng hợp nền Ni, sắt kẽm kim loại mối hàn độ chịu nhiệt đến 815o
C, chịu va đập xuất sắc ở -196o
C, khả năng chống nứt lạnh cao,…

II. Que hàn TIG /TIG rods1. Que hàn TIG thép những bon, thép kim loại tổng hợp thấp và trung bình / TIG rods welding for carbon steel, low & mild alloy steel ER70S-6Hàn thép các bon, thép hợp kim thấp, hàn các kết cấu thép tấm mỏng, ống, nồi hơi, bình chứa.

ER70S-A1Hàn thép 0.5%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu ánh nắng mặt trời từ -300C mang lại 550o
C.

ER80S-GHàn những loại thép chịu thời tiết, sử dụng khí I1 với 100%Ar.

ER80S-B2Hàn thép những bon, thép kim loại tổng hợp thấp hoặc trung bình, thép kim loại tổng hợp Cr-Mo. Kim loại mối hàn có công dụng chịu ánh sáng cao cho 550o
C.

ER90S-B9Hàn thép những bon, thép kim loại tổng hợp thấp hoặc trung bình, thép hợp kim Cr-Mo. Sắt kẽm kim loại mối hàn có tác dụng chịu nhiệt độ cao mang đến 650o
C.

ER80S-Ni1Hàn thép hạt mịn, thép hợp kim Ni thấp, kim loại mối hàn chịu đựng va đập làm việc -60o
C, hàn các kết cấu kế bên bờ, giàn khoan,..

ER80S-B6Hàn thép 5%Cr-0.5%Mo, kim loại mối hàn chịu nhiệt độ đến 550o
C.

ER90S-B3Hàn thép 2.25%Cr-1%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu ánh nắng mặt trời đến 600o
C.

2. Que hàn TIG thép ko gỉ/TIG rods for stainless steelER308LHàn thép kim loại tổng hợp Cr-Ni. Kim loại mối hàn có công dụng chịu nhiệt, chống ăn mòn và kháng ôxy hóa.

Xem thêm: Các Vật Liệu Kỹ Thuật Điện Là Gì, Vật Liệu Kĩ Thuật Điện Gồm Những Vật Liệu Gì

ER309LHàn thép kim loại tổng hợp Cr-Ni, Cr-Ni-Mo. Kim loại mối hàn có khả năng chịu nhiệt, chống làm mòn và kháng ôxy hóa cao.

ER316LHàn thép kim loại tổng hợp Cr-Ni, Cr-Ni-Mo. Sắt kẽm kim loại mối hàn có khả năng chịu nhiệt, chống bào mòn và chống ôxy hóa cao.

ER310Hàn thép kim loại tổng hợp Cr và 25%Cr-20%Ni, kim loại mối hàn có công dụng chịu ánh sáng cao, kháng ooxxy hóa ở ánh nắng mặt trời đến 1100o
C.

ER2209Hàn thép ko gỉ 2 pha, hàn lớp lót, kim loại mối hàn chịu nóng đến 250o
C, có công dụng chống bào mòn cao.

3. Que hàn TIG khác/Other TIG rodsERCu
Ni
Hàn đồng hợp kim Cu-Ni với hàm lượng Ni từ bỏ (10-30)%.

ER4043Hàn kim loại tổng hợp Al-Si.

ER5356Hàn hợp kim Al-Mg.

III. Dây hàn Mig/Mag1. Dây hàn MAG thép các bon, thép hợp kim thấp cùng trung bình/MAG wires for carbon steel, low and mild alloy steelER70S-6Hàn thép các bon thấp, thép Mn cùng Si kim loại tổng hợp thấp với trung bình, những loại kết cấu thép trong xây dựng, trong công nghiệp cung ứng ô tô, xe cộ máy,…

ER70S-A1Hàn thép 0.5%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu ánh nắng mặt trời từ -300C cho 550o
C.

ER80S-GHàn những loại thép chịu thời tiết, thực hiện khí trộn M21 hoặc 100% CO2.

ER80S-B2Hàn thép những bon, thép kim loại tổng hợp thấp, thép kim loại tổng hợp Cr-Mo. Sắt kẽm kim loại mối hàn có tác dụng chịu ánh sáng cao cho 550o
C.

ER80S-Ni1Hàn thép phân tử mịn, thép kim loại tổng hợp Ni thấp, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu đựng va đập làm việc -60o
C, hàn những kết cấu ngoài bờ, giàn khoan,..

ER90S-B3Hàn thép 2.25%Cr-1%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu nhiệt độ đến 600o
C.

2. Dây hàn MIG thép không gỉ/MIG wires for stainless steelER308Hàn thép không gỉ các loại 18%Cr-8%Ni và những loại thép không gỉ tương đương trong công nghiệp hóa dầu, cung ứng ô tô, năng lượng, thực phẩm, đóng góp tàu,…

ER308Hàn thép ko gỉ một số loại 18%Cr-8%Ni và những loại thép không gỉ tương tự trong công nghiệp hóa dầu, sản xuất ô tô, năng lượng, thực phẩm, đóng góp tàu,…kim loại mối hàn có công dụng chống ăn mòn cao.

ER309Hàn thép ko gỉ austenit 22%Cr-12%Ni và hàn các loại thép tương tự trong công nghiệp hóa dầu, hóa chất, năng lượng, thực phẩm, đóng tàu,…

ER309LHàn thép ko gỉ loại 22%Cr-12%Ni và những loại thép không gỉ tương đương trong công nghiệp hóa dầu, tiếp tế ô tô, năng lượng, thực phẩm, đóng góp tàu,…kim nhiều loại mối hàn có công dụng chống bào mòn cao.

ER310Hàn thép kim loại tổng hợp Cr cùng 25%Cr-20%Ni, kim loại mối hàn có khả năng chịu ánh sáng cao, kháng ooxxy hóa ở ánh sáng đến 1100o
C

ER2209Hàn thép ko gỉ 2 pha, hàn lớp lót, sắt kẽm kim loại mối hàn độ chịu nhiệt đến 250o
C, có công dụng chống ăn mòn cao.

3. Dây hàn MIG khác/Other MIG wiresERCu
Si-A
Hàn đồng kim loại tổng hợp thấp, kim loại mối hàn chịu nhiệt và chống nạp năng lượng mòn.

ERCu
Ni
Hàn đồng hợp kim Cu-Ni với hàm lượng Ni tự (10-30)%.

ER4043Hàn hợp kim Al-Si.

ER5356Hàn hợp kim Al-Mg.

4. Dây hàn lõi thuốc/Flux cored wiresE71T-1C/9CHàn thép những bon, thép hợp kim thấp, các kết cấu thép vào xây dựng, đóng góp tàu, sản xuất giàn khoan,..

E71T-1CHàn thép các bon, thép hợp kim thấp, hàn những kết cấu thép trong xây dựng, đóng góp tàu, bình chịu đựng áp lực,…

E81T1-Ni1C-JH4Hàn khí bảo đảm an toàn 100%CO2, dung dịch hàn đựng 1%Ni, nấc độ phun tóe thấp, dùng để hàn kết cấu ngoại trừ khơi, giàn khoan,…

E81T1-A1M-H4Hàn thép hợp kim Mo, dung dịch hàn hệ Rutile, nút độ phun tóe thấp,…

E91T1-B3M-H4Hàn thép hợp kim Cr-Mo, dung dịch hàn hệ Rutile, nấc độ phun tóe thấp,…

5. Dây hàn tự động hóa dưới lớp thuốc/Solid wires for SAWEL8Hàn SAW auto cho thép C phải chăng , thép Mn thấp, thép đắm say thấp.

EM12KHàn SAW auto cho thép C thấp, thép Mn trung bình, thép đam mê thấp.

EH14Hàn SAW tự động hóa cho thép C thấp, thép Mn cao, thép mê mẩn thấp.

6. Dung dịch hàn từ bỏ động/Flux for SAWBF1Hàn những dạng kết cấu thép quan trọng như nồi hơi, bình chứa khí hóa lỏng, bình chịu áp lực, ống thép (cấp độ X52, X60, X65), giàn khoan, tháp.

NF3Hàn các dạng kết cấu thép tổng hợp, bình chịu đựng áp suất, bình đựng khí hóa lỏng, ống thép lever X42, X46.

Que hàn là một số loại điện cực để hàn hồ quang tay (hàn thép, hàn gang, hàn nhôm…). Trong quá trình hàn que hàn làm trọng trách gây hồ nước quang và bổ sung cập nhật kim loại cho mối hàn. Kết cấu que hàn hồ quang tay tất cả vỏ bọc tất cả 2 phần chính: lõi que hàn với vỏ bọc thuốc.

*

Que hàn hồ quang tay RB-26

Lõi que hàn

Phần lõi que là phần đa đoạn dây kim loại có các kích thước cơ bạn dạng sau đây:

Chiều nhiều năm que hàn L = 250 - 500 mm

Đường kính lõi que d = 2,0 - 6,0 milimet và độ lớn của que hàn được call theo 2 lần bán kính của lõi que

Một đầu để trần không bọc thuốc dùng để kẹp kìm hàn dài từ 15 - 30 mm, đầu còn sót lại được vê không bẩn thuốc quấn với góc vạt α = 35o - 45o và độ hở 1 - 1,5 milimet để rất dễ gây nên hồ quang quẻ hàn

Chiều dày lớp dung dịch bọc khoảng = 1 - 3 mm.

Vỏ bọc thuốc

Thuốc bọc là lếu láo hợp các hóa chất, khoáng chất, fero kim loại tổng hợp và chất dính kết.

*

Que hàn điện gồm thuốc bọc bên ngoài

Phân một số loại que hàn

Hiện nay có không ít hệ thống tiêu chuẩn phân loại que hàn như: ISO (tiêu chuẩn chỉnh quốc tế), AWS (Mỹ), BS (Anh), DIN (Đức), GOST (Nga),…và việc phân loại có thể dựa vào công năng lõi que, thuốc bọc, các loại dòng điện dùng làm hàn, bốn thế không khí hàn, yếu tố hóa học với cơ tính sắt kẽm kim loại đắp, …

Que hàn team vỏ thuốc quấn hệ axit (ký hiệu A)

Thuốc bọc loại này được sản xuất các các loại oxit (Fe2O3, Mn
O, Mn
O2, Si
O2,…) feromangan,…

Que hàn team vỏ thuốc quấn hệ bazơ (ký hiệu B)

Thuốc bọc loại này được làm từ những chất gồm gốc cacbonat (đá đá hoa Ca
CO3, đolomit Ca
CO3.Mg
CO3), huỳnh thạch (fenspat), các fero kim loại tổng hợp (Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Ti,…).

Que hàn team vỏ thuốc quấn hệ rutil (ký hiệu R)Trong thuốc bọc loại này chất chủ yếu là dioxit titan (rutil, ilmenhit), hình như còn ngôi trường thạch (Na2O. Al2O3. 6Si
O2), Mg
CO3 và Ca
CO3 hoặc bột gỗ, fero thích hợp kim,…

Que hàn nhóm vỏ thuốc quấn hệ cơ học (ký hiệu là O hoặc C):

Trong thuốc bọc loại này đa số là: tinh bột, xenlulo. Lúc hàn xuất hiện lượng béo khí bảo đảm CO2. Để tương khắc phục hiện tượng dòn hyđrô cùng rỗ khí, thường bổ sung thêm Ti
O2, Fe
O, Mn
O2, Ca
F2 và một vài ferô kim loại tổng hợp (Fe-Si, Fe-Mn,…).

Bài viết vày www.vatlieudep.com sưu tầm, tổng hợp với biên soạn. đều sao chép, copy rất cần phải sự đồng ý bằng văn bạn dạng của www.vatlieudep.com.