Phân cấp công nghiệp là gì? Quy trình phân cấp công trình công nghiệp dựa vào những nguyên tắc nào? Là những câu hỏi đang được rất quan tâm trong lĩnh vực xây dựng. Chính vì vậy, trong bài viết dưới đây, Viện Quản Lý Xây Dựng sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên.

Bạn đang xem: Công trình xây dựng cấp 2 là gì


Công trình công nghiệp là gì?

Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 Là Gì? Quy định những nguyên tắc chung nào để phân loại, phân cấp và xác định Phân Cấp Công Trình CN Cấp 1,2,3? Đây là câu hỏi của rất nhiều công ty, kỹ sư xây dựng trong quá trình làm hồ sơ năng lực công ty, hồ sơ thầu, làm hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho công ty, làm hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân tại Bộ xây dựng và sở xây dựng.

Nếu như việc phân cấp công trình công nghiệp thể hiện tầm quan trọng đối với kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn cho người và tài sản thì dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Đà Nẵng lại mở ra cơ hội cho nhiều công ty, doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Các công ty xây dựng khi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn nhiều thắc mắc về các hợp đồng kinh tế có đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 theo quy định không?

Viện Quản Lý Xây Dựng xin hướng dẫn các công ty, kỹ sư dễ dàng phân biệt công trình công nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 – Phân cấp công trình công nghiệp theo quy định mới nhất.

Theo quy định tại QCVN-03-2012-BXD của Bộ Xây Dựng. Công trình công nghiệp là nơi mà trong đó diễn ra các quá trình sản xuất công nghiệp và phục vụ sản xuất, nằm trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, bao gồm có nhà (xưởng) sản xuất; nhà điều hành sản xuất; công trình phục vụ sản xuất (y tế, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí, học tập, văn hóa, dịch vụ, kho tàng, giao thông…). Và các công trình kỹ thuật như: điện, cấp – thoát nước, thông gió, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy…

*
Phân cấp công trình công nghiệp

Bên cạnh nội dung phân cấp công trình công nghiệp, Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng cũng được rất nhiều người quan tâm. Đọc ngay!

Quy định về phân cấp công trình công nghiệp cấp 1, 2, 3

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014:

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2015/NĐ-CP);Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Tương tự như cách Phân cấp công trình dân dụng, công trình công nghiệp bao gồm 3 cấp: Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 Theo Quy Mô Công Suất Hoặc Tầm Quan Trọng (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng). Dưới đây là bảng Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 Chi Tiết: THÔNG TƯ BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH.

*
Bảng phân cấp công trình công nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3
Mình đang muốn xây dựng nhà để ở, nhưng không phân biệt được cấp công trình xây dựng nhà ở được phân loại dựa trên những tiêu chí nào, vì vậy cho mình hỏi về căn cứ cần để phân biệt cái loại nhà ở: cấp 1, 2, 3, 4. Đồng thời cho mình biết đối với khảo sát xây dựng có cần dựa vào cấp công trình không? Rất mong được giải đáp.
*
Nội dung chính

Cấp công trình xây dựng được phân loại như thế nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 quy định về loại, cấp công trình xây dựng

- Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình.

- Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình gồm:

+ Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Luật này được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

+ Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Chính phủ quy định chi tiết về loại công trình xây dựng.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

*

Phải di dời nhà ở do sạt lở, được hỗ trợ những gì?

Nguyên tắc xác định cấp công trình

Căn cứ Điều 2 Thông tư Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về nguyên tắc xác định cấp công trình như sau:

- Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

+ Mức độ quan trọng, quy mô công suất: Áp dụng cho từng công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại công trình quy định tại Phụ lục I Thông tư này;

+ Quy mô kết cấu: Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo các loại kết cấu quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

Xem thêm: Thiết bị và vật liệu điện là gì ? phân loại và ứng thiết bị và vật liệu điện là gì

- Cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư này. Trường hợp công trình độc lập không quy định trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định tại Phụ lục II Thông tư này và ngược lại.

- Cấp công trình của một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục được xác định như sau:

+ Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục có quy định trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư này;

+ Trường hợp tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục không quy định trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo cấp của công trình chính (thuộc tổ hợp các công trình hoặc dây chuyền công nghệ) có cấp cao nhất. Cấp của công trình chính xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Cấp công trình của công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp xác định như sau:

+ Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều này thì cấp công trình của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theo quy định tại Điều này;

+ Trường hợp khác với quy định tại điểm a khoản này thì cấp công trình của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi.

Quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

Theo quy định tại Mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BXD, trong đó bao gồm các tiêu chí phân cấp như sau:

*

Đối với khảo sát xây dựng có cần dựa vào cấp công trình không?

Căn cứ Điều 74 Luật Xây dựng 2014 quy định về yêu cầu đối với khảo sát xây dựng như sau:

"1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng.2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng.3. Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định.4. Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt.5. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát."

Như vậy, căn cứ khoản 1 Điều 74 Luật Xây dựng 2014 thì nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến phân biệt, phân loại các cấp công trình mà bạn quan tâm.