Cách hạch toán tài khoản 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếpTheo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng đểphản ánh túi tiền nguyên liệu, vật tư sử dụng thẳng cho vận động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của những ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải vận tải, bưu chủ yếu viễn thông, sale khách sạn, du lịch, thương mại dịch vụ khác.

Bạn đang xem: Nguyên vật liệu dùng không hết để lại xưởng

1. Phương pháp kế toán a) tài khoản này dùng để làm phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, tiến hành dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu chủ yếu viễn thông, kinh doanh khách sạn, du lịch, thương mại & dịch vụ khác. B) Chỉ hạch toán vào thông tin tài khoản 621 những túi tiền nguyên liệu, vật liệu (gồm cả nguyên liệu, vật liệu chính và vật tư phụ) được áp dụng trực tiếp để thêm vào sản phẩm, triển khai dịch vụ trong kỳ sản xuất, tởm doanh. Giá thành nguyên liệu, vật tư phải tính theo giá thực tế khi xuất sử dụng.
*
c) trong kỳ kế toán tiến hành việc ghi chép, tập hợp ngân sách nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vào bên Nợ tài khoản 621 “Chi chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp" theo từng đối tượng người dùng sử dụng trực tiếp những nguyên liệu, vật tư này (nếu khi xuất nguyên liệu, vật liệu cho quy trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, xác minh được chũm thể, ví dụ cho từng đối tượng sử dụng); hoặc tập hợp tầm thường cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm, triển khai dịch vụ (nếu khi xuất thực hiện nguyên liệu, vật liệu cho quy trình sản xuất sản phẩm, thương mại dịch vụ không thể xác định cụ thể, cụ thể cho từng đối tượng người tiêu dùng sử dụng). D) thời điểm cuối kỳ kế toán, triển khai kết đưa (nếu nguyên liệu, vật liệu đã được tập hợp lẻ tẻ cho đối tượng người sử dụng sử dụng), hoặc thực hiện tính phân chia và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu (Nếu ko tập hợp đơn nhất cho từng đối tượng người sử dụng sử dụng) vào thông tin tài khoản 154 giao hàng cho vấn đề tính giá cả thực tế của sản phẩm, thương mại & dịch vụ trong kỳ kế toán. Khi tiến hành phân chia trị giá nguyên liệu, vật tư vào chi phí sản phẩm, doanh nghiệp nên sử dụng những tiêu thức phân bổ phù hợp như tỷ lệ theo định nút sử dụng,... đ) lúc mua nguyên liệu, đồ liệu, nếu như thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ thì trị giá bán nguyên liệu, vật tư sẽ không bao hàm thuế GTGT. Giả dụ thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì trị giá chỉ nguyên liệu, đồ dùng liệu bao hàm cả thuế GTGT. E) Phần giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp thừa trên mức thông thường không được tính vào chi phí sản phẩm, dịch vụ thương mại mà bắt buộc kết gửi ngay vào TK 632 “Giá vốn hàng bán”.2. Kết cấu và ngôn từ phản ánh của tài khoản 621 - giá cả nguyên liệu, vật tư trực tiếpBên Nợ: Trị giá thực tế nguyên liệu, vật tư xuất sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ vào kỳ hạch toán.Bên Có:- Kết đưa trị giá chỉ nguyên liệu, đồ liệu thực tiễn sử dụng cho sản xuất, sale trong kỳ vào TK 154 “Chi chi phí sản xuất, marketing dở dang" hoặc TK 631 “Giá thành sản xuất” và chi tiết cho các đối tượng người sử dụng để tính giá cả sản phẩm, dịch vụ.- Kết chuyển chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632 - giá chỉ vốn mặt hàng bán.- Trị giá bán nguyên liệu, vật tư trực tiếp sử dụng không không còn được nhập lại kho.Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ.3. Phương pháp kế toán một trong những giao dịch kinh tế chủ yếua) lúc xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ trong kỳ, ghi:Nợ TK 621 - giá thành nguyên liệu, vật tư trực tiếp tất cả TK 152 - Nguyên liệu, đồ dùng liệu.b) ngôi trường hợp mua nguyên liệu, vật tư sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho chuyển động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ cùng thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:Nợ TK 621 - chi phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Có những TK 331, 141, 111, 112,...c) Trường đúng theo số nguyên liệu, vật liệu xuất ra không thực hiện hết vào chuyển động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ vào cuối kỳ nhập lại kho, ghi:Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 621 - chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp.d) Đối với chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp quá trên mức thông thường hoặc hao hụt được xem ngay vào giá chỉ vốn hàng bán, ghi:Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng buôn bán Có TK 621 - túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.e) Đối với chi phí nguyên vật tư sử dụng chung cho hợp đồng hợp tác và ký kết kinh doanh- lúc phát sinh giá thành nguyên vật tư sử dụng phổ biến cho thích hợp đồng hợp tác kinh doanh, căn cứ hoá đối chọi và những chứng trường đoản cú liên quan, ghi:Nợ TK 621 - chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (chi ngày tiết từng hợp đồng)Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Có các TK 111, 112, 331…- Định kỳ, kế toán lập Bảng phân bổ giá thành chung (có sự xác nhận của những bên) với xuất hoá đối chọi GTGT để phân bổ ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu sử dụng bình thường cho phù hợp đồng vừa lòng tác kinh doanh cho những bên, ghi:Nợ TK 138 - đề xuất thu khác (chi tiết mang lại từng đối tác) gồm TK 621 - giá cả nguyên liệu, vật liệu trực tiếp bao gồm TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.Trường phù hợp khi phân bổ chi phí không bắt buộc xuất hóa solo GTGT, kế toán tài chính ghi bớt thuế GTGT đầu vào bằng phương pháp ghi có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ.g) cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào Bảng phân chia vật liệu tính cho từng đối tượng người tiêu dùng sử dụng nguyên liệu, vật liệu (phân xưởng cung ứng sản phẩm, các loại sản phẩm, công trình, hạng mục công trình của chuyển động xây lắp, nhiều loại dịch vụ,...) theo phương pháp trực tiếp hoặc phân bổ, ghi:Nợ TK 154 - giá thành sản xuất, marketing dở dang
Nợ TK 631 - túi tiền sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)Nợ TK 632 - giá chỉ vốn hàng cung cấp (phần vượt trên nấc bình thường) bao gồm TK 621 - túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Chi phí nguyên liệu trực tiếp là trong số những khoản mục ngân sách cấu thành nên túi tiền sản phẩm, thường chỉ chiếm tỷ trọng phệ trong tổng ngân sách của doanh nghiệp, độc nhất vô nhị là so với các ngành thêm vào công nghiệp, xây dừng cơ bản… trong khuôn khổ nội dung bài viết này, vatlieudep.com vatlieudep.com reviews tới độc giả nội dung kế toán ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp theo sau Thông bốn 200/2014/TT-BTC dưới góc nhìn kế toán tài bao gồm và kế toán quản trị.


*
Hình 2: Phân bổ ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí vật liệu trực tiếp bao gồm:

– giá cả nguyên vật tư chính:

Bao có những nguyên liệu, thiết bị liệu, nửa thành phẩm cài ngoài, vật liệu kết cấu… mà khi tham gia vào quy trình sản xuất nó cấu thành thực thể chủ yếu của sản phẩm. Các chi tiêu nguyên vật tư chính hay được desgin định mức ngân sách chi tiêu và cũng tiến hành làm chủ theo định mức.

Khi tính đưa ra phí nguyên vật liệu chính vào chi phí sản xuất vào kỳ (tháng, quý, năm) cần chú ý là chỉ được tính trị giá của nguyên vật liệu chính thực tế sử dụng vào sản xuất. Vì vậy, nếu vào kỳ sản xuất, có những nguyên vật liệu chính đã xuất dùng mang đến các tổ, đội cung cấp (theo các chứng từ xuất vật liệu) nhưng không sử dụng hết vào sản xuất thì phải được loại trừ ra khỏi chi phí sản xuất trong kỳ bằng các bút toán điều chỉnh thích hợp.

Xem thêm: Vật liệu 40xm - thép tròn đặc 40xm

– ngân sách vật liệu phụ (vật liệu khác):

Chi phí vật liệu phụ bao gồm những thứ vật tư mà khi tham gia vào thêm vào nó kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, hình dáng vẻ ngoài của sản phẩm, góp thêm phần tăng thêm hóa học lượng, thẩm mỹ và làm đẹp của sản phẩm, kích thích thị hiếu sử dụng thành phầm hoặc bảo đảm cho vận động sản xuất triển khai thuận lợi, hoặc ship hàng cho yêu cầu kỹ thuật công nghệ hoặc giao hàng cho câu hỏi đánh giá bảo quản sản phẩm.

– chi tiêu nhiên liệu:

Nhiên liệu là những loại vật liệu dùng để cung cấp năng lượng cho quá trình sản xuất các sản phẩm. Ngân sách nhiên liệu ít phổ biến hơn so với túi tiền nguyên vật tư chính và vật liệu phụ, hay chỉ phát sinh ở đều doanh nghiệp chế tạo đặc thù. Lấy ví dụ với các doanh nghiệp xây lắp, xây cất công trình cầu đường giao thông, giá cả nhiên liệu rất có thể là than, củi nhằm nấu vật liệu bằng nhựa rải đường…

1.3 phương thức tập hợp và phân bổ ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tập hợp mang đến các đối tượng người sử dụng chịu ngân sách theo một trong các hai phương thức sau:

Phân bổ ngân sách là nghiệp vụ tương đối khó, nhất là trong trường hợp phân bổ cho các đối tượng. Mặc dù hiện nay, một vài phần mượt kế toán sáng ý như ứng dụng vatlieudep.com kế toán tài chính online, vatlieudep.com SME…có thể tự động phân bổ bỏ ra phí, cấp tốc chóng, chủ yếu xác, máu kiệm hoàn toàn công tác tính toán thủ công cho kế toán. Hãy xem thêm đăng ký áp dụng miễn phí 15 ngày ứng dụng vatlieudep.com vatlieudep.com trên đây

Dùng ngay miễn phí

2. Tài khoản 621 – giá cả nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

2.1. Cơ chế hạch toán thông tin tài khoản 621

a) thông tin tài khoản 621 dùng để làm phản ánh chi phí nguyên liệu, vật tư sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu bao gồm viễn thông, kinh doanh khách sạn, du lịch, thương mại dịch vụ khác.

b) Chỉ hạch toán vào tài khoản 621 những ngân sách chi tiêu nguyên liệu, vật tư được sử dụng trực tiếp để cung cấp sản phẩm, tiến hành dịch vụ vào kỳ sản xuất, khiếp doanh.

c) cách thức ghi chép, tập hợp giá thành nguyên vật tư trực tiếp: tập phù hợp trực tiếp theo đối tượng người dùng sử dụng hoặc tập hợp chung cho quá trình sản xuất, sản xuất sản phẩm.

d) cuối kỳ kế toán, triển khai kết đưa hoặc triển khai tính phân bổ và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật tư vào tài khoản 154 ship hàng cho vấn đề tính chi phí thực tế của sản phẩm, thương mại & dịch vụ trong kỳ kế toán.

đ) lúc mua nguyên liệu, vật liệu, trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sẽ không bao hàm thuế GTGT. Ví như thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì trị giá chỉ nguyên liệu, đồ vật liệu bao hàm cả thuế GTGT.

e) Phần túi tiền nguyên liệu, vật liệu trực tiếp thừa trên mức thông thường kết gửi ngay vào TK 632 “Giá vốn mặt hàng bán”.

(Theo điều 81, Thông tứ 200/2014/TT-BTC)

2.2. Ngôn từ và kết cấu TK 621 

Tài khoản 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp có nội dung với kết cấu như sau:

Tài khoản 621 – chi tiêu nguyên liệu, vật tư trực tiếp

– Trị giá thực tiễn nguyên liệu, vật tư xuất sử dụng trực tiếp cho chuyển động sản xuất sản phẩm, hoặc tiến hành dịch vụ trong kỳ hạch toán.– Kết gửi trị giá chỉ nguyên liệu, thiết bị liệu thực tế sử dụng đến sản xuất, sale trong kỳ vào TK 154 “Chi giá thành sản xuất, sale dở dang” hoặc TK 631 “Giá thành sản xuất” và chi tiết cho các đối tượng người tiêu dùng để tính chi tiêu sản phẩm, dịch vụ.

– Kết chuyển chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường vào TK 632 – giá vốn hàng bán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *