Que hàn Dây hàn vật dụng cơ khí chính sách cầm tay Vật tư phụ kim loại Màu menu

I. Que hàn gồm thuốc bọc1. Que hàn thép những bon, thép hợp kim thấp với trung bình/Coverd electrodes for carbon steel, low và mild alloy steel
E6010
Hàn nối ống, hàn tất cả các vị trí bao gồm cả vị trí hàn đứng hướng hàn từ trên xuống.

Bạn đang xem: Các loại vật liệu hàn

E6013Hàn thép những bon trung bình, các kết cấu thép tổng hợp.

E7016Hàn thép các bon vừa đủ và hợp kim thấp, hàn các loại bình và ống chịu áp lực nặng nề trong công nghiệp đóng tàu, xây dựng.

E7018Hàn thép các bon vừa đủ và hợp kim thấp, hàn những loại ống và bình chịu áp lực đè nén trong công nghiệp đóng góp tàu, xây dựng.

E7018-1Hàn thép những bon trung bình và hợp kim thấp, hàn những loại bình cùng bình và ống chịu áp lực trong công nghiệp đóng góp tàu, xây dựng, giàn khoan.

E7024Hàn hàn thép những bon thấp, tốc độ hàn cao, năng suất hàn cao (160-180)%.

E8010-P1Hàn hàn ống các loại thép X56, X60, X65, X70 ở tất cả các vị trí của cả vị trí hàn từ bên trên xuống, sắt kẽm kim loại mối hàn có chức năng chống rỗ xốp cao.

E8018-C1Hàn thép hợp kim thấp chịu thời tiết, sức chịu nóng thấp như bình,ống, téc cất và dẫn khí hóa lỏng trong công nghiệp hóa chất, năng lượng, …

E8018-G-H4RKim nhiều loại mối hàn có công dụng chịu va đập tốt ở -60o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%, sử dụng cho hàn những kết cấu xung quanh bờ, dàn khoan với hàm vị Ni max là 1%.

E8018-B1-H4Hàn thép kim loại tổng hợp Cr-Mo-V, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu nhiệt đến 550o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%.

E8018-B2-H4Hàn thép hợp kim Cr-Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn độ chịu nhiệt đến 550o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%.

E8018-B6-H4RHàn thép hợp kim 5%Cr-0.5%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn sức chịu nóng đến 550o
C, được ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa dầu.

E9018-B3-H4Hàn thép hợp kim Cr-Mo, kim loại mối hàn chịu nóng đến 600o
C, năng suất hàn đạt (115-120)%.

E9016-B9-H4Hàn thép hợp kim 9%Cr-1%Mo, kim loại mối hàn độ chịu nhiệt đến 650o
C, được ứng dụng trong ngành công nghiệp năng lượng, hóa dầu.

E9018-B2 H4RHàn thép hợp kim thấp, thép Cr-Mo như bình, ống chịu áp lực trong công nghiệp hóa chất, tích điện (nhiệt điện, thủy điện), …

E10018-D2 H4RHàn thép C-Mn, thép kim loại tổng hợp thấp như ống chịu áp lực nặng nề trong công nghiệp hóa chất, năng lượng, kiến thiết giàn khoan, …

2. Que hàn thép không gỉ/Coverd electrodes for stainless steelE308Hàn thép ko gỉ austenit 18%Cr-8%Ni theo ASTM 304, 1Cr18Ni9Ti hoặc những loại thép tương đương.

E308LHàn thép ko gỉ austenit 18%Cr-8%Ni theo ASTM 304, 304L, 0Cr18Ni9 hoặc các loại tương đương.

E309Hàn thép không gỉ austenit 22%Cr-12%Ni theo ASTM 309 hoặc hàn các loại thép tương tự hoặc dùng để hàn nối thép ko gỉ Cr
Ni, Cr
Ni
Mo với các loại thép kim loại tổng hợp thấp cùng trung bình.

E309LHàn thép ko gỉ austenit 22%Cr-12%Ni theo ASTM 309, 309L hoặc hàn các loại thép tương đương hoặc hàn nối thép ko gỉ Cr
Ni, Cr
Ni
Mo với các loại thép hợp kim thấp và trung bình.

E309MoHàn nối thép không gỉ, thép austenit Cr-Ni-Mo với những loại thép kim loại tổng hợp thấp với trung bình.

E316Hàn thép không gỉ Cr-Ni-Mo theo ASTM 316 hoặc hàn những loại thép tương đương.

E316LHàn thép ko gỉ austenit Cr-Ni-Mo theo ASTM 316, 316L hoặc những loại thép tương đương.

E2209Hàn thép ko gỉ 2 pha, hàn lớp lót, kim loại mối hàn sức chịu nóng đến 250o
C, có công dụng chống ăn mòn cao.

3. Que hàn khác/Other coverd electrodeENi
Fe-Cl
Là nhiều loại que hàn gang, dùng để làm hàn gang cùng với gang, gang cùng với thép.

Ecu
Mn
Ni
Al
Là loại que hàn kim loại tổng hợp Cu-Mn, dùng làm hàn cánh quạt, chân vịt,…

E4043Hàn kim loại tổng hợp Al-Si và những loại kim loại tổng hợp nhôm khác.

Eni
Cr
Mo-3
Hàn thép hợp kim nền Ni, thép kim loại tổng hợp Cr-Mo-Nb, kim loại mối hàn có chức năng chống bào mòn cao, tài năng chống nứt rét cao, độ chịu nhiệt đến 1200o
C, chịu va đập giỏi ở -196o
C,…

Eni
Cr
Fe-3
Hàn thép kim loại tổng hợp Ni-Cr, thép kim loại tổng hợp nền Ni, kim loại mối hàn chịu nhiệt đến 815o
C, chịu va đập giỏi ở -196o
C, năng lực chống nứt nóng cao,…

II. Que hàn TIG /TIG rods1. Que hàn TIG thép các bon, thép kim loại tổng hợp thấp cùng trung bình / TIG rods welding for carbon steel, low and mild alloy steel ER70S-6Hàn thép những bon, thép kim loại tổng hợp thấp, hàn những kết cấu thép tấm mỏng, ống, nồi hơi, bình chứa.

ER70S-A1Hàn thép 0.5%Mo, kim loại mối hàn chịu ánh nắng mặt trời từ -300C mang đến 550o
C.

ER80S-GHàn các loại thép chịu đựng thời tiết, áp dụng khí I1 cùng với 100%Ar.

ER80S-B2Hàn thép các bon, thép hợp kim thấp hoặc trung bình, thép hợp kim Cr-Mo. Kim loại mối hàn có chức năng chịu ánh nắng mặt trời cao cho 550o
C.

ER90S-B9Hàn thép các bon, thép kim loại tổng hợp thấp hoặc trung bình, thép hợp kim Cr-Mo. Kim loại mối hàn có công dụng chịu ánh sáng cao mang đến 650o
C.

ER80S-Ni1Hàn thép hạt mịn, thép kim loại tổng hợp Ni thấp, kim loại mối hàn chịu va đập ở -60o
C, hàn các kết cấu không tính bờ, giàn khoan,..

ER80S-B6Hàn thép 5%Cr-0.5%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu ánh sáng đến 550o
C.

ER90S-B3Hàn thép 2.25%Cr-1%Mo, kim loại mối hàn chịu ánh sáng đến 600o
C.

2. Que hàn TIG thép ko gỉ/TIG rods for stainless steelER308LHàn thép kim loại tổng hợp Cr-Ni. Kim loại mối hàn có chức năng chịu nhiệt, chống làm mòn và chống ôxy hóa.

Xem thêm: Cách chọn đá bậc tam cấp nên ốp gạch hay đá lát bậc tam cấp và cầu thang

ER309LHàn thép hợp kim Cr-Ni, Cr-Ni-Mo. Kim loại mối hàn có khả năng chịu nhiệt, chống làm mòn và chống ôxy hóa cao.

ER316LHàn thép kim loại tổng hợp Cr-Ni, Cr-Ni-Mo. Sắt kẽm kim loại mối hàn có công dụng chịu nhiệt, chống bào mòn và phòng ôxy hóa cao.

ER310Hàn thép hợp kim Cr với 25%Cr-20%Ni, kim loại mối hàn có công dụng chịu ánh sáng cao, chống ooxxy hóa ở ánh sáng đến 1100o
C.

ER2209Hàn thép ko gỉ 2 pha, hàn lớp lót, kim loại mối hàn chịu nóng đến 250o
C, có khả năng chống bào mòn cao.

3. Que hàn TIG khác/Other TIG rodsERCu
Ni
Hàn đồng hợp kim Cu-Ni với lượng chất Ni trường đoản cú (10-30)%.

ER4043Hàn kim loại tổng hợp Al-Si.

ER5356Hàn kim loại tổng hợp Al-Mg.

III. Dây hàn Mig/Mag1. Dây hàn MAG thép các bon, thép kim loại tổng hợp thấp và trung bình/MAG wires for carbon steel, low and mild alloy steelER70S-6Hàn thép các bon thấp, thép Mn với Si hợp kim thấp cùng trung bình, các loại kết cấu thép trong xây dựng, vào công nghiệp sản xuất ô tô, xe pháo máy,…

ER70S-A1Hàn thép 0.5%Mo, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu ánh nắng mặt trời từ -300C cho 550o
C.

ER80S-GHàn các loại thép chịu thời tiết, thực hiện khí trộn M21 hoặc 100% CO2.

ER80S-B2Hàn thép các bon, thép kim loại tổng hợp thấp, thép kim loại tổng hợp Cr-Mo. Kim loại mối hàn có tác dụng chịu nhiệt độ cao mang lại 550o
C.

ER80S-Ni1Hàn thép phân tử mịn, thép kim loại tổng hợp Ni thấp, sắt kẽm kim loại mối hàn chịu đựng va đập sinh sống -60o
C, hàn các kết cấu bên cạnh bờ, giàn khoan,..

ER90S-B3Hàn thép 2.25%Cr-1%Mo, kim loại mối hàn chịu ánh nắng mặt trời đến 600o
C.

2. Dây hàn MIG thép không gỉ/MIG wires for stainless steelER308Hàn thép ko gỉ các loại 18%Cr-8%Ni và các loại thép không gỉ tương đương trong công nghiệp hóa dầu, tiếp tế ô tô, năng lượng, thực phẩm, đóng góp tàu,…

ER308Hàn thép không gỉ loại 18%Cr-8%Ni và những loại thép ko gỉ tương tự trong công nghiệp hóa dầu, chế tạo ô tô, năng lượng, thực phẩm, đóng góp tàu,…kim nhiều loại mối hàn có khả năng chống làm mòn cao.

ER309Hàn thép không gỉ austenit 22%Cr-12%Ni và hàn các loại thép tương đương trong công nghiệp hóa dầu, hóa chất, năng lượng, thực phẩm, đóng góp tàu,…

ER309LHàn thép ko gỉ một số loại 22%Cr-12%Ni và những loại thép ko gỉ tương đương trong công nghiệp hóa dầu, cung ứng ô tô, năng lượng, thực phẩm, đóng tàu,…kim một số loại mối hàn có công dụng chống bào mòn cao.

ER310Hàn thép kim loại tổng hợp Cr cùng 25%Cr-20%Ni, sắt kẽm kim loại mối hàn có công dụng chịu ánh nắng mặt trời cao, kháng ooxxy hóa ở nhiệt độ đến 1100o
C

ER2209Hàn thép không gỉ 2 pha, hàn lớp lót, kim loại mối hàn độ chịu nhiệt đến 250o
C, có chức năng chống ăn mòn cao.

3. Dây hàn MIG khác/Other MIG wiresERCu
Si-A
Hàn đồng hợp kim thấp, sắt kẽm kim loại mối hàn độ chịu nhiệt và chống ăn mòn.

ERCu
Ni
Hàn đồng kim loại tổng hợp Cu-Ni với lượng chất Ni từ (10-30)%.

ER4043Hàn hợp kim Al-Si.

ER5356Hàn kim loại tổng hợp Al-Mg.

4. Dây hàn lõi thuốc/Flux cored wiresE71T-1C/9CHàn thép những bon, thép kim loại tổng hợp thấp, những kết cấu thép vào xây dựng, đóng tàu, chế tạo giàn khoan,..

E71T-1CHàn thép những bon, thép hợp kim thấp, hàn những kết cấu thép vào xây dựng, đóng góp tàu, bình chịu áp lực,…

E81T1-Ni1C-JH4Hàn khí đảm bảo an toàn 100%CO2, thuốc hàn đựng 1%Ni, mức độ bắn tóe thấp, dùng để làm hàn kết cấu ngoại trừ khơi, giàn khoan,…

E81T1-A1M-H4Hàn thép kim loại tổng hợp Mo, dung dịch hàn hệ Rutile, mức độ bắn tóe thấp,…

E91T1-B3M-H4Hàn thép hợp kim Cr-Mo, thuốc hàn hệ Rutile, mức độ phun tóe thấp,…

5. Dây hàn tự động hóa dưới lớp thuốc/Solid wires for SAWEL8Hàn SAW auto cho thép C thấp , thép Mn thấp, thép ham thấp.

EM12KHàn SAW tự động cho thép C thấp, thép Mn trung bình, thép si mê thấp.

EH14Hàn SAW tự động cho thép C thấp, thép Mn cao, thép say đắm thấp.

6. Dung dịch hàn tự động/Flux for SAWBF1Hàn những dạng kết cấu thép quan trọng đặc biệt như nồi hơi, bình chứa khí hóa lỏng, bình chịu đựng áp lực, ống thép (cấp độ X52, X60, X65), giàn khoan, tháp.

NF3Hàn những dạng kết cấu thép tổng hợp, bình chịu đựng áp suất, bình chứa khí hóa lỏng, ống thép cấp độ X42, X46.

Que hàn Dây hàn vật dụng cơ khí quy định cầm tay Vật bốn phụ kim loại Màu menu

Tóm lược về hàn đồng

Hàn đồng không khó, những thợ hàn bằng tay thủ công cũng có thể thực hiện ngay tận nhà với chỉ vài lần chỉ dẫn. Đồng tất cả tính dẫn sức nóng cao, nhằm bù lại tổn thất nhiệt khi hàn quan trọng hàn có độ dày, đề nghị gia nhiệt bổ sung để tạo ra mối hàn không nhiều xốp hơn, đảm bảo chất lượng ổn định định,Đồng rất có thể hàn cùng với ngọn lửa oxy hóa nhẹ vì sắt kẽm kim loại nóng tan được bảo đảm an toàn bởi oxit được hình thành do ngọn lửa.

Hàn hợp kim đồng – kẽm

Hàn đồng thau với đồng thau, hàn gang, hàn thép trong vận dụng hàn sửa chữa, hàn nối hoàn toàn có thể dùng vật liệu hàn đồng hợp kim kẽm như Que hàn đồng HS221.Tỷ lệ kẽm vào que hàn thường giao động từ 37-40%, mang lại mối hàn mịn, sáng với dễ thao tác làm việc hàn. Trong quá trình hàn bởi oxy, cần áp dụng thêm phụ gia hàn là Hàn the hoặc thuốc hàn đồng để vứt bỏ oxit, tăng tính tung loãng.Que hàn đồng thau HS221 cũng hoàn toàn có thể dùng hàn Tig trong sản xuất, sản xuất đồ mỹ nghệ, cung ứng và sửa chữa tàu, ô tô…

*

Que hàn đồng thau HS221 kim loại tổng hợp kẽm

Dây hàn Mig đồng thau cũng được dùng những vì gồm thành phần tương đương, hàn mig đồng thau có ưu điểm dễ làm việc và thao tác nhanh, hàn xuất sắc trong những ứng dụng thay thế sửa chữa mỏ vịt tàu, thay thế két nước ô tô, chế tạo đồ mỹ nghệ…

Hàn hợp kim đồng phosphor

Que hàn kim loại tổng hợp đồng phosphor thường trông thấy trong nghành nghề hàn ống đồng, hàn dàn điều hòa, hàn trang bị điện… cùng với cả cách thức hàn oxy cùng hàn tig. Que hàn đồng phosphor với phần trăm phosphor nhất định và bạc (Ag), thường call là Que hàn đồng vảy bạc. Lúc hàn oxy cần bổ sung cập nhật phụ gia là bột hàn đồng (thuốc hàn đồng Silver).

*

Que hàn đồng phosphor vảy bạc Harris

Hàn đồng hồ đeo tay quang

Hàn đồng hồ thời trang quang cùng với đồng tinh khiết khoảng chừng 98%, phần còn lại là Sn, Si, Fe, P…Hàn đồng bằng que hàn hồ quang ứng dụng trong số ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu, hàn cụ thể máy…Que hàn đồng hàn hồ quang chủ yếu hàn phục hồi sửa chữa.

*

Que hàn đồng hàn hồ quang

Hợp kim đồng Niken

Que hàn đồng kim loại tổng hợp niken được thực hiện hàn những vật liệu ở gần như nơi bao gồm độ tinh khiết cao, năng lực chống vi khuẩn, chống ăn mòn, nước biển. Thành phầm tạo ra gồm độ bền cao, ít đổi mới dạng. Tài năng hàn thao tác tiện lợi trong cả hàn oxy và đặc trưng tốt lúc hàn tig (cần nỗ lực rõ các bước hàn và đảm bảo biện pháp đảm bảo khi hàn).

*

Que hàn đồng kim loại tổng hợp Niken

Hai loại chính của que hàn hợp kim đồng niken là đồng 90%-10% niken với 70%Cu-30%Niken. Đây có thể gọi là chiến thuật tạo hợp kim, đồng cùng niken hài hòa vào nhau, lúc hàn không yêu cầu xử lý nhiệt trong cả trước và sau khoản thời gian hàn.Các ứng dụng thịnh hành trong ngành dầu khí, khai khoáng, sức nóng điện…

Hợp kim đồng SilicHàn kim loại tổng hợp đồng silic với nguyên tố chứa khoảng tầm trên 90% kim loại đồng, phần kim loại tổng hợp còn lại là Silic cùng được phối hợp thêm một ít kim loại khác như mangan, thiếc, sắt, kẽm.

Hàn kim loại tổng hợp đồng Silic cũng khá phổ biến, quan trọng đặc biệt rất phổ cập trong hàn Mig vày dễ làm việc và hiệu quả cao. Ban đầu, hợp kim đồng silic được cách tân và phát triển cho hàn các ứng dụng vào ngành hóa chất vì kỹ năng chống lại ăn uống mòn quan trọng đặc biệt của chúng với khá nhiều loại dung dịch hóa chất khác nhau. Mặc dù nhiên, sau một thời gian dài sử dụng, áp dụng của kim loại tổng hợp đồng Silic vẫn vượt xa khỏi nghành này bởi unique đúc xuất sắc cùng độ bền, độ cứng vả tài năng hàn tiện lợi đã giúp kim loại tổng hợp này xuất hiện trong không ít chi tiết, ngành nghề bởi kĩ năng chống mài mòn của silic lúc va đụng và cũng như tăng cao khả năng chịu cài trọng, chịu lực tốt so với đồng nguyên khối.

*

Dây hàn mig đồng kim loại tổng hợp Silic

Đồng kim loại tổng hợp silic quan trọng đặc biệt ứng dụng trong các ngành như sản phẩm không vũ trụ, đóng góp tàu, hàn chi tiết máy, nhiều vòng bi, bánh răng, ổ khóa, hóa chất, ống dẫn khí…

Là đơn vị nhập khẩu và cung cấp nhiều kinh nghiệm trong nghành nghề dịch vụ Que hàn, dây hàn, công ty Cổ phần sắt kẽm kim loại Thủ Đô luôn sẵn hàng những loại vật liệu hàn đồng. Để được tứ vấn, cung cấp tận tình và đúng đắn nhất, người tiêu dùng vui lòng tương tác với chúng tôi, shop chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn để người sử dụng có lựa chọn chuẩn xác nhất, tiết kiệm ngân sách và chi phí nhất, cân xứng với thiết bị hàn và thiết bị hiện có.